Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:849 (2018-2019)
Innlevert: 30.01.2019
Sendt: 31.01.2019
Besvart: 08.02.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hva mener utenriksministeren om avgjørelsen om å avslutte TIPH og begrunnelsen for den israelske beslutningen, og hvordan vil utenriksministeren jobbe for å hindre at de internasjonale observatørene må forlate landet?

Begrunnelse

Gjennom israelsk media har den israelske statsministeren Netanyahu kunngjort at mandatet til den norskledede styrken TIPH ikke vil bli fornya, og at observatørene kan måtte forlate landet allerede denne uka.
Bakgrunnen skal være fordi TIPH gjennom sine observasjoner har utarbeidet en rapport som dokumenterte gjentatte overgrep fra israelerne mot den palestinske lokalbefolkningen i Hebron. Rapporten viser hvordan palestinere jevnlig blir utsatt for trakassering og undertykkelse, både av bosettere og israelske styrker. «Vi kommer ikke til å tillate tilstedeværelsen til en internasjonal styrke som opererer imot oss» sa Netanyahu i mandagens uttalelse.
Palestinas president Abbas oppfordrer verden til å legge press på Israel for å få observatørstyrken til å bli. Den sivile styrken ledet av Norge har vært viktig for å rapportere om overgrep og for å sikre palestinerne internasjonal tilstedeværelse i Hebron.
Styrken har helt siden starten vært ledet av Norge, og mange nordmenn har tjenestegjort som observatører. Norge har derfor en spesielt viktig rolle. Foreløpig har det ikke kommet offisielle uttalelser fra norske myndigheter mot utkastelsen.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: TIPH har i over 22 år bidratt til å fremme stabilitet i Hebron. Den internasjonale tilstedeværelsen har bidratt til å forebygge vold og skape en følelse av sikkerhet i et område preget av spenning og konflikt.

I en fellesuttalelse 1. februar har jeg sammen med utenriksministrene fra de andre bidragslandene (Sveits, Tyrkia, Italia, Sverige) beklaget den ensidige israelske beslutningen om ikke å fornye mandatet til TIPH. Konsekvensen av beslutningen er at TIPH ikke lenger har et mandat til å utføre sitt observatøroppdrag, og at gjennomføringen av en del av Oslo-avtalene avbrytes.

Vi har protestert mot den israelske påstanden om at TIPH har motarbeidet Israel, og vi har også gitt klart uttrykk for det overfor israelske myndigheter. Norge og de andre bidragslandene har bidratt til TIPH på invitasjon fra partene. Oppdraget er blitt utført i tråd med mandatet, som i 22 år er blitt fornyet av partene hver sjette måned.

Situasjonen i Hebron er fortsatt spent og skjør. Jeg er bekymret for konsekvensene av den israelske beslutningen ettersom dette innebærer at konflikthåndteringsmekanismer nå avvikles.

Norge har jevnlig understreket at bidragene til TIPH er noe vi gjør for partene etter anmodning fra dem. Vi har uttrykt overfor partene at vi er rede til å komme tilbake til Hebron hvis de begge ønsker det.