Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:923 (2018-2019)
Innlevert: 07.02.2019
Sendt: 08.02.2019
Besvart: 15.02.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Når og på hvilken måte ble norske myndigheter først kjent med at Israels regjering ikke ønsket å forlenge mandatet for den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH)?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Israelske myndigheter informerte per telefon mandag kveld 28. januar Norges ambassadør i Tel Aviv om at de ikke ønsket å fornye mandatet til TIPH utover 31. januar. Den norske ambassaden i Tel Aviv og de andre landene som deltar i TIPH (Italia, Sveits, Sverige og Tyrkia) hadde tirsdag 29. januar et møte med israelsk UD, der den offisielle beslutningen om å ikke fornye mandatet til TIPH, ble avlevert.

Forberedelsene til fornyelsen av mandatet, som utløp ved midnatt 31. januar, foregikk etter vanlig prosedyre. Det ble først sendt til palestinsk side, som undertegnet, og deretter levert til undertegning i Israel, i andre halvdel av januar.

Til tross for at oppdraget er blitt fornyet av partene hver sjette måned i over 22 år, har TIPH ofte vært gjenstand for politisk debatt i Israel. Dette var tydelig i forkant av utløpet av denne mandatperioden, som denne gangen også fant sted i oppløpet mot det israelske valget 9. april.

Som jeg understreket i mitt skriftlige svar til representant Aukrust den 31. januar 2019, så beklaget jeg den 1. februar, i en fellesuttalelse med utenriksministrene fra de andre bidragslandene, den ensidige israelske beslutningen om ikke å fornye mandatet til TIPH. I den samme uttalelsen protesterte vi også tydelig mot den israelske påstanden om at TIPH har motarbeidet Israel, noe vi også har gitt klart uttrykk for overfor israelske myndigheter.

Selv om Norge mener at det fortsatt er behov for en internasjonal tilstedeværelse i Hebron, er Norge og de andre landenes bidrag til TIPH avhengig av begge parters samtykke og anmodning.