Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:1172 (2018-2019)
Innlevert: 07.03.2019
Sendt: 08.03.2019
Besvart: 18.03.2019 av helseminister Bent Høie

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Flere familier med barn som trenger rehabilitering i kjeve og tenner på grunn av leppe-kjeve-ganespalte har fått beskjed fra Odontologisk seksjon ved avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv på Rikshospitalet at de ikke lengre har kapasitet til å behandle barna. Familiene blir anbefalt å gå til private tannleger som ikke har den nødvendige spesialkompetansen og dessuten tar egenandeler på flere tusen kroner.
Mener statsråden at dette er et godt nok tilbud, eller vil han gripe inn for å sikre god behandling for denne gruppa?

Begrunnelse

Odontologisk seksjon ved avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv har ansvaret for rehabilitering i kjeve og tenner hos barn med leppe-kjeve-ganespalte. Seksjonen utfører også det analytiske forarbeid og etterarbeid på pasienter som trenger kjeve og ansiktskirurgi. Et barn som blir født med leppe-kjeve-ganespalte eller en av disse blir henvist til Rikshospitalet fra fødeavdelingen og har til nå blitt fulgt opp der til de er ferdig med tannregulering og kirurgien. Nå melder familier om at Rikshospitalet ikke lengre har kapasitet, og blir anbefalt å gå til private behandlere uten den spesielle kompetanse eller erfaringen med disse barna som har vært på Rikshospitalet. Behandlingen har vært gratis på Rikshospitalet mens de private tannlegene tar egenandeler på flere tusen. Barna det gjelder har store utfordringer, og de som behandler dem må ha spesialkompetanse. Det innebærer mange operasjoner som medfører mye smerte, mange narkoser, ofte hørselsproblemer og flere utfordringer.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten Øvstegård viser til informasjon som familier skal ha mottatt fra Oslo universitetssykehus om manglende kapasitet og anbefaling om å kontakte private behandlere for å få utført nødvendig tannbehandling. Representantens spørsmål er forelagt Helse Sør-Øst RHF, som har bedt Oslo universitetssykehus HF om å redegjøre for saken.

Helse- og omsorgsdepartementet mottok 12.mars 2019 følgende informasjon fra Helse Sør- Øst RHF:"Oslo universitetssykehus opplyser at det ikke medfører riktighet at barn med leppe-kjeve-ganespalte må oppsøke tannleger uten spesialkompetanse og betale egenandeler. Helheten blir ivaretatt ved Oslo universitetssykehus. Helseforetaket viser til at det har vært møte med interesseforeningen for barn med leppe-kjeve-ganespalte, der de samme momenter er blitt diskutert og belyst."