Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1304 (2018-2019)
Innlevert: 25.03.2019
Sendt: 25.03.2019
Besvart: 02.04.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Hva gjør statsråden for å sørge for forutsigbar finansiering av NMBU Veterinærhøgskolen, slik at ikke det veterinærfaglige miljøet på Adamstuen/Ås svekkes og forvitrer som følge av forsinkelser i flytteprosessen og stram økonomi?

Begrunnelse

I 2020 skal Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen (NMBU) samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærinstituttet er inne i en vanskelig økonomisk situasjon. Flytting er en del av årsaken.
Nylig advarte de tillitsvalgte ved Veterinærhøgskolen om at en forsinket flytteprosess kan gå ut over fagmiljø og framtidig akkreditering (Khrono 21. mars).
Arbeiderpartiet er svært opptatt av flytteprosessen Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen går gjennom, ikke må gå ut over studenter, nyrekruttering, fagmiljøer og kompetanse. Arbeiderpartiet har allerede i Stortinget bedt høyreregjeringen sikre videre drift av Veterinærinstituttets fagmiljøer og regionale struktur, med forslag til bevilgning i revidert nasjonalbudsjett.
Det er vesentlig at veterinærfaglige solide fagmiljø rundt om i Norge opprettholdes, både på forsknings- og utdanningssiden, og inkludert miljøet på Adamstuen som skal over til Ås. Det er regjeringens ansvar å foreslå eventuelle nødvendige ekstrabevilgninger for å sikre dette.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Også jeg er opptatt at det veterinærfaglige miljøet på Adamstuen ikke skal svekkes ved en flytting til Ås våren/sommeren 2020. Jeg har forståelse for at de ansatte føler en viss uro da dette er en omfattende og krevende prosess. Dette uttalte jeg også i Khrono 23. mars. Men jeg uttalte også at vi på Ås kommer til å få "Europas mest moderne fasiliteter innenfor veterinærmedisin og klinikker", og at dette vil gi unike faglige muligheter.
I Khronos oppslag 21. mars uttrykker også styreleder Siri Hatlen og rektor Mari Sundli Tveit forståelse for uroen en del av de ansatte føler, men at de er opptatt av at bygge- og flytteprosessen i minst mulig grad skal gå ut over kjernevirksomheten.
Den endelige ferdigstillelsesdatoen for prosjektet har nå vært kjent i nærmere to år og NMBU har planlagt sin drift og flytting i forhold til dette. Prosjektet er komplisert og utfordrende og det kan selvfølgelig oppstå uforutsette situasjoner, men på bakgrunn av Statsbyggs framdriftsplaner har vi i dag tro på at dato for ferdigstillelse holdes.
Når universiteter og høyskoler får nye bygg så må institusjonene ta høyde for at det kommer noen ekstrautgifter i en overgangsperiode, som bl.a. flytteutgifter. Derfor må institusjonene foreta økonomiske avsetninger i forkant, noe jeg vet NMBU har tatt høyde for.
Jeg har hatt og vil også i fortsettelsen ha nær og god dialog med ledelsen ved NMBU for å forsikre meg at prosessene knyttet til flytting fra Adamstuen til Ås skal gå på en så smertefri måte som overhode mulig. Men de økonomiske rammene som Stortinget har stilt til disposisjon for NMBU ligger fast og det må planlegges ut fra dette.
Når det gjelder situasjonen ved Veterinærinstituttet som også omtales i begrunnelsen for spørsmålet, så må jeg henvise til ansvarlig statsråd.