Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1342 (2018-2019)
Innlevert: 28.03.2019
Sendt: 28.03.2019
Besvart: 08.04.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Tillitsvalgte ved NMBU er bekymret for redusert forskningsaktivitet og svekkelse av fagmiljøet ved veterinærutdanningen som følge av at ressursene over flere år er bundet opp i Campus-prosjektet.
På hvilken måte vil statsråden garantere at campusutbyggingen ikke går på bekostning av den videre forskningsproduksjonen, driften ved veterinærutdanningen eller akkrediteringen av utdanningen?

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Jeg viser til mitt svar til på tilsvarende spørsmål fra stortingsrepresentant Nina Sandberg i spørsmål nr.1304 til skriftlig besvarelse av 1.april 2019:"Også jeg er opptatt at det veterinærfaglige miljøet på Adamstuen ikke skal svekkes ved en flytting til Ås våren/sommeren 2020. Jeg har forståelse for at de ansatte føler en viss uro da dette er en omfattende og krevende prosess. Dette uttalte jeg også i Khrono 23. mars. Men jeg uttalte også at vi på Ås kommer til å få "Europas mest moderne fasiliteter innenfor veterinærmedisin og klinikker", og at dette vil gi unike faglige muligheter.

I Khronos oppslag 21. mars uttrykker også styreleder Siri Hatlen og rektor Mari Sundli Tveit forståelse for uroen en del av de ansatte føler, men at de er opptatt av at bygge- og flytteprosessen i minst mulig grad skal gå ut over kjernevirksomheten.

Den endelige ferdigstillelsesdatoen for prosjektet har nå vært kjent i nærmere to år og NMBU har planlagt sin drift og flytting i forhold til dette. Prosjektet er komplisert og utfordrende og det kan selvfølgelig oppstå uforutsette situasjoner, men på bakgrunn av Statsbyggs framdriftsplaner har vi i dag tro på at dato for ferdigstillelse holdes.

Når universiteter og høyskoler får nye bygg så må institusjonene ta høyde for at det kommer noen ekstrautgifter i en overgangsperiode, som bl.a. flytteutgifter. Derfor må institusjonene foreta økonomiske avsetninger i forkant, noe jeg vet NMBU har tatt høyde for.

Jeg har hatt og vil også i fortsettelsen ha nær og god dialog med ledelsen ved NMBU for å forsikre meg at prosessene knyttet til flytting fra Adamstuen til Ås skal gå på en så smertefri måte som overhode mulig. Men de økonomiske rammene som Stortinget har stilt til disposisjon for NMBU ligger fast og det må planlegges ut fra dette.

Når det gjelder situasjonen ved Veterinærinstituttet som også omtales i begrunnelsen for spørsmålet, så må jeg henvise til ansvarlig statsråd."Jeg håper dette svaret også er dekkende for ditt spørsmål.