Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1438 (2018-2019)
Innlevert: 11.04.2019
Sendt: 11.04.2019
Til behandling

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Er statsråden enig med Høyres parlamentarisk leder at ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnel skal finansieres av staten, og kan regjeringen garantere for dette?

Begrunnelse

I planene til Buskerudbypakke 2 som Drammen Høyre har stått i bresjen for ligger blant annet bygging av ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnelen. Dette er begge statlige prosjekter. Lokale folkevalgte har fått beskjed av regjeringen at de må være med å finansiere dette gjennom bompenger til innbyggerne. Dette fremstår som totalt urimelig.
Siste nytt er at Drammen Høyre ikke lenger ønsker Buskerudbypakken. Høyres parlamentarisk leder Helleland sier følgende til DT 11.04.2019:
«Holmenbrua går til en nasjonal havn som er et statlig ansvar. Det samme gjelder nytt løp i Strømsåstunnelen. Disse to prosjektene er det staten selv som må finansiere.»

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er ennå ikke tilgjengelig