Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1549 (2018-2019)
Innlevert: 02.05.2019
Sendt: 02.05.2019
Besvart: 09.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva har samlet nettleie i Norge vært i perioden 2006 til 2018, og hvor stor del av nettleien i denne perioden og årlig er utløst av nye og kommende utenlandskabler, i form av oppgradering av linjenettet og eller nye linjer i Norge?

Begrunnelse

Når det bygges nye utenlandskabler for strøm krever det store direkte investeringer i selve kabelen, samt indirekte investeringer knyttet til oppgradering av eksisterende linjenett eller bygging av nye linjer innenlands for å ha til strekkelig overføringskapasitet fram til disse kablene.
Disse investeringene påvirker nettleien, som blant annet skal dekke avkastning på investert kapital.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg:

Svaret med tabell i pdf-format