Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:1579 (2018-2019)
Innlevert: 07.05.2019
Sendt: 08.05.2019
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Besvart: 15.05.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvorfor skifter ikke Kulturdepartementet navn til Kultur- og likestillingsdepartementet?

Begrunnelse

I januar ble Kjell-Ingolf Ropstad fra KrF ny barne- og familieminister, likestilling som ansvarsområde ble flyttet fra det som da het Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLI) over til Kulturdepartementet (KUD) Samtidig ble kirke- og trossamfunn flyttet fra KUD over til BLI. 3.5.19 skiftet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet navn til Barne- og familiedepartementet. Kulturdepartementet skiftet derimot ikke navn til Kultur- og likestillingsdepartementet. Da står vi i den situasjonen at vi ikke har et departement som i navnet synliggjør ansvaret for likestillingen. Vi har ikke et likestillingsdepartement.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Jeg kan berolige representanten Anette Trettebergstuen med at vi har et likestillingsdepartement, selv om likestilling ikke er gjengitt i selve departementsnavnet.
Det lar seg ikke gjøre å synliggjøre alle ansvarsområder et departement har i departementets navn, heller ikke for Kulturdepartementet. Kultur blir sett på som sektorovergripende og tar sitt utgangspunkt i demokratisk deltakelse, myndiggjøring og individets rettigheter. Det er også mitt utgangspunkt i likestillingsarbeidet. Fra før fremgår hverken frivillighet, idrett eller medier, for å nevne noen ansvarsområder, av departementsnavnet. Det betyr ikke at disse ansvarsområdene blir mindre viktige av den grunn. Kirke ble heller ikke tatt inn igjen i departementsnavnet da Kulturdepartementet igjen overtok ansvaret for kirkesaker i 2013
Jeg er opptatt av hvordan både kultur og likestilling er sentrale for demokratiet. I Kulturdepartementet jobber vi med samfunnets grunnleggende fundament, og med hvordan kunst og kultur er med på å myndiggjøre mennesker. På samme måte er likestilling ikke bare en grunnleggende verdi i samfunnet vårt, men bærebjelken i et demokratisk bærekraftig samfunn. Kulturpolitikk er demokratipolitikk, og likestilling handler om basisen for demokratiet vårt; menneskerettigheter. Etter regjeringsutvidelsen satte jeg derfor umiddelbart i gang med en ny organisering av Kulturdepartementet slik at oppfølgingen av likestillingsfeltet ble godt innplassert i en struktur som bidrar til å se saker og prosesser i sammenheng. Jeg mener derfor at "Kulturdepartementet" fullt ut er dekkende for alle ansvarsområdene.
Tittelen "kultur- og likestillingsminister" ble valgt for å understreke at likestillingsfeltet nå er en del av departementets ansvarsområde.