Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1678 (2018-2019)
Innlevert: 22.05.2019
Sendt: 22.05.2019
Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Sett i lys av debatten om hvilke næringer som representerer "den nye oljen", kan statsråden gi et anslag på hva bruttoverdiskapningen er i oljenæringen sammenlignet med gjennomsnittet på land og mellom næringer, for eksempel reiseliv og industri?

Begrunnelse

I debatten om hvilke nøkkelnæringer som skal finansiere fremtidens velferdssamfunn i Norge, mangler det ikke på optimistiske enkeltutspill om potensielle næringer som hevdes å representere "den nye oljen". Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har for eksempel tatt til orde for at staten skal skape nye grønne arbeidsplasser ved å bedrive en aktiv industripolitikk.
Etter at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å ikke konsekvensutrede områdene sør for Lofoten for oljevirksomhet, tok partileder Jonas Gahr Støre turen til Lofoten i slutten av april for å studere nærmere hvilke andre næringsmuligheter som finnes i området.
Aktørene som peker ut nye satsningsnæringer er ofte opptatt av å finne mulige alternativer til olje- og gassnæringen, men utelater beleilig nok å utrede hvilken verdiskapning disse nye næringene vil stå for sammenlignet med petroleumsnæringen. Derfor mener jeg at det er viktig å få konkrete tall på bordet, slik at det blir lettere å sammenligne verdiskapningen mellom noen av nøkkelnæringene i Norge.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Høyere olje- og gasspriser har bidratt til at verdiskapingen i petroleumsnæringen har tatt seg markert opp de siste årene. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var bruttoprodukt per sysselsatt i petroleumsnæringen i 2018 på 21,8 mill. kroner. Samtidig var bruttoprodukt per sysselsatt i industrien på 0,9 mill. kroner, mens bruttoprodukt per sysselsatt innen overnattings- og serveringsvirksomheten var på 0,5 mill. kroner. For fastlandsøkonomien samlet var bruttoprodukt per sysselsatt på 0,9 mill. kroner.
I fjor var driftsresultat per sysselsatt i petroleumsvirksomheten på 14,7 mill. kroner. Samtidig var driftsresultat per sysselsatt i industrien på vel 64 000 kroner, mens driftsresultat innen overnattings- og serveringsvirksomheten var på knapt 89 000 kroner. For fastlandsøkonomien samlet var driftsresultat per sysselsatt på i overkant av 177 000 kroner.
Det er vanskelig å se for seg andre næringer som på sikt kan matche eller erstatte verdiskapingen fra petroleumsnæringen. Gjennom petroleumsskattesystemet og statens direkte eierskap har Norge kanalisert store deler av grunnrenten fra petroleumsvirksomheten inn til fellesskapet. I fjor var statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 251 mrd. kroner. Dette tilsvarte 19 pst. av statens inntekter.