Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1744 (2018-2019)
Innlevert: 31.05.2019
Sendt: 31.05.2019
Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren
Besvart: 06.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Den 19. mai i år ble to jusstudenter, sendt av Rafto-stiftelsen, samt fem spanske advokater nektet å overvære en rettssak mot en journalist i okkuperte Vest-Sahara, og de ble alle deportert fra Marokko.
Trengs det en forhåndsakkreditering fra norske myndigheter, dersom en norsk eller utenlandsk sivilsamfunnsorganisasjon ønsker å observere en rettssak i Norge?

Begrunnelse

Retten til en åpen rettssak er en grunnleggende rettsikkerhetsgaranti, og følger av FNs konvensjonen om politiske og sivile rettigheter, artikkel 14. Det innebærer at alle skal kunne observere rettsaker, uavhengig av om man er student, utlending eller om man representerer en organisasjon.
Den marokkanske ambassaden i Norge uttalte, etter deportasjonen av de to norske studentene som var observatører for Rafto-stiftelse, at:

"Ingen land i verden, inkludert Norge, ville noen gang akseptere at studenter kan troverdig bli titulert som "observatører" og ha kompetanse til å observere en rettssak. Ingen land i verden, Norge inkludert, ville godtatt at en troverdig organisasjon ville forsøkt å overvære en rettssak uten først å være akkreditert."

Nazha El Khalidi gikk på fotolinjen på Agder Folkehøyskole i Søgne i 2014-2015. Før og etter har hun rapport om menneskerettighetene i okkuperte Vest-Sahara. Hun er blitt anholdt og er nå anklaget for å ha opptrådt som journalist uten å oppfylle vilkårene.
Saken mot Nazha har fått internasjonal oppmerksomhet. Amnesty International har oppfordret Marokko til å frafalle alle tiltaler mot Nazha, men Human Rights Watch beskylder Marokko for å misbruke loven for å kneble journalister.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Norske domstoler skal være åpne og tilgjengelige. Den som ønsker å overvære en rettssak, trenger ikke akkreditering. Dette gjelder på lik linje for utenlandske og norske borgere.

Hovedregelen er at rettsmøter er åpne for alle. Lovgivningen har likevel regler om at enkelte saker kan eller skal gå for lukkede dører. Det skal være lukkede dører i saker etter barneloven og ekteskapsloven, mellom ektefeller, samboere og fraskilte om fordeling eller tildeling av formue samt om overprøving av tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren. I andre saker kan retten beslutte at hele eller deler av rettsmøter skal holdes for lukkede dører, f.eks. når hensynet til privatlivets fred tilsier det, et vitne avhøres anonymt, eller den som er siktet i saken er under 18 år.