Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1800 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Besvart: 17.06.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Opplyser Utenriksdepartementet norsk fiskerisektor, fornybarbransjen og øvrige norske departementer om at det ved UD-initierte næringsframstøt i Marokko frarådes å etablere seg i Vest-Sahara slik at det ikke gis anerkjennelse av okkupasjonen?

Begrunnelse

I februar viderebragte UD en invitasjon fra marokkanske myndigheter om deltakelse av politisk ledelse i Fiskeridepartementet ved den marokkanske fiskerimessen Halieutis. Størstedelen av marokkansk fiskeri finner sted i okkuperte Vest-Sahara, i strid med folkeretten. Norske fiskeriinteresser ble invitert til å delta av Innovasjon Norge og statssekretær Angelvik stilte opp som æresgjest. Paradoksalt nok var fiskerikriminalitet et hovedtema i statssekretærens samtaler, på en messe organisert av et land som mer enn noe annet deltar i folkerettsstridige fiskeriaktiviteter.
18. juni organiserer de nordiske ambassadene i Rabat en konferanse om fornybar energi, der norske næringlivsaktører skal promotere sine løsninger. 40 % av Marokkos vindkraft finner sted på okkupert land, under lisenser som det marokkanske energibyrået Masen tildeler den marokkanske kongens personlige selskaper. Marokko har også startet store solcelleparker i territoriet, i strid med det saharawiske folket selvbestemmelsesrett.
Brorparten av fiskeri- og fornybarbransjen i Marokko som UD inviterer norsk næringsliv til, finner sted i strid med UDs frarådningspolitikk.
5. desember 2002, sist Norge satt i Sikkerhetsrådet og på oppdrag fra utenriksminister Jan Petersen, forklarte Norges ambassade svært godt i et brev til norsk fiskerisektor i Vest-Sahara:
«Norge støtter fullt ut den pågående meklingsprosess i regi av FNs sikkerhetsråd med sikte på å oppnå en politisk løsning av suverenitetskonflikten, og vil søke å unngå offentlig norsk opptreden som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller anerkjennelse av okkupasjonen.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norske myndigheter har siden 2007 frarådet at norsk næringsliv engasjerer seg i handel, investeringer, naturressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet i Vest-Sahara, som ikke er i samsvar med saharawienes ønsker, og følgelig kan være i strid med folkeretten. Denne linjen ligger fast.
Marokkanske myndigheter er kjent med norske posisjoner. Norge og Marokko har utover frarådingen et godt bilateralt forhold, der også næringslivet inngår som en naturlig del av samarbeidet. Norske myndigheter deltar på arrangementer i marokkansk regi, og ambassaden gjennomfører konferanser og andre næringslivsarrangementer, ofte i samarbeid med andre nærstående land.
Norge støtter FNs arbeid for å komme frem til en varig politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Vi anser det som positivt at partene i løpet av det siste halvåret har møttes til samtaler to ganger, under ledelse av FNs generalsekretærs tidligere spesialrepresentant Horst Köhler. Vi håper at Generalsekretæren vil utnevne en ny spesialutsending etter Köhler så raskt som mulig og at samtalene gjenopptas.