Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2019 (2018-2019)
Innlevert: 01.08.2019
Sendt: 01.08.2019
Besvart: 06.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Når vil regjeringen følge opp endringene i Vegtrafikkloven om at kommunale parkeringsavgifter for elbiler og hydrogenbiler ikke skal overstige halvparten av taksten for bensin- og dieselbiler, gjennom en endring av parkeringsforskriften?

Begrunnelse

Miljørabatter for elbiler gir en viktig tilskyndelse for at stadig flere skal velge utslippsfrie biler framfor bensin- og dieselbiler, slik at Stortingets mål om salg av kun nullutslippsbiler innen 2025 kan nås. Allerede gjelder en 50-prosenregel for de rabatter lokale og nasjonale myndigheter fastsetter knyttet til bompenger og ferjetakster.
Et bredt flertall i Stortinget vedtok i desember 2018 endringer i Veitrafikkloven som sier at «Det kan også gis regler om at avgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på alle eller visse avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser ikke skal overstige halvparten av den laveste taksten på det aktuelle parkeringsområdet for bensin- eller dieseldrevet motorvogn». Det behøves en endring av Parkeringsforskriften for at Stortingets intensjon skal bli gjennomført. Per i dag tar flere kommuner fremdeles full takst for elbiler og hydrogenbiler på kommunale parkeringsplasser.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Departementet legg opp til å fastsetje naudsynte endringar i parkeringsforskrifta for å fylgje opp dei nemnde endringane i vegtrafikklova hausten 2019.