Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2030 (2018-2019)
Innlevert: 02.08.2019
Sendt: 02.08.2019
Besvart: 09.08.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hva var statens samlede utgift til konsulentbruk i 2018?

Begrunnelse

Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten, utgjorde statens kjøp av konsulenttjenester anslagsvis 12 milliarder kroner i 2015.
Viser til at en samlet Kontroll- og konstitusjonskomite høsten 2017 understreket behovet for en fullstendig oversikt over omfanget av konsulentbruk i staten.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland:

Svaret i pdf-format