Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:338 (2019-2020)
Innlevert: 18.11.2019
Sendt: 19.11.2019
Besvart: 25.11.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Hvordan vurderer regjeringen situasjonen i Hongkong i lys av de siste rapportene fra demonstrasjonene i media?

Begrunnelse

Det har over tid pågått til dels voldsomme demonstrasjoner i Hongkong, med rapporter om sammenstøt mellom politi og demonstranter. I helgen viser rapporter i media at situasjonen ser ut til å ha eskalert ytterligere.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Hongkong er en del av Kina, og har gjennom sin særegne historie og autonome status gjennom «ett land – to systemer» fått en viktig rolle som bindeledd mellom Kina og andre land, basert på internasjonale rettsstatsprinsipper. Denne modellen har tjent både Kina og verden godt. Det er derfor viktig at denne modellen respekteres.
Befolkningen i Hongkong har de siste månedene vist et stort demokratisk engasjement. Situasjonen har gradvis blitt mer spent. Vi er svært bekymret over de voldelige konfrontasjonene mellom demonstranter og lokalt politi.
Det er viktig at partene avstår fra bruk av vold, og at befolkningens grunnleggende rettigheter respekteres, i tråd med Hongkongs Basic Law og internasjonale menneskerettigheter.
Uroen som Hongkongs befolkning har uttrykt de siste månedene er basert på en reell bekymring om manglende påvirkning over egen situasjon. Vi oppfordrer myndighetene i Hongkong til en åpen og inkluderende dialog med innbyggerne.
Norge og flere andre land har offentlig uttrykt bekymring for situasjonen i Hongkong. Vi har også sluttet oss til EUs erklæringer av 17. august og 2. oktober, som oppfordret partene til deeskalering, dialog og tillitsbyggende tiltak. Erklæringene understreket også at respekt for grunnleggende rettigheter i kombinasjon med et uavhengig rettsvesen var avgjørende for Hongkongs videre utvikling. Vi deler disse vurderingene. Jeg har også hatt uttalelser på Twitter 15. august og 19. november, som har vært på linje med erklæringene til EU.