Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:340 (2019-2020)
Innlevert: 19.11.2019
Sendt: 20.11.2019
Besvart: 27.11.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er utenriksministerens reaksjon på meldingen om at USA endrer syn på de israelske bosettingene, og hvordan formidles det norske synet til amerikanske myndigheter?

Begrunnelse

USAs utenriksminister Mike Pompeo uttalte mandag at USA ikke lenger ser på de israelske bosettingene på Vestbredden som folkerettsstridige. Dette bryter med amerikansk politikk siden 1978, som siden den gang har vært at Israels bosetninger på den okkuperte palestinske Vestbredden ikke er i overensstemmelse med folkeretten.

https://www.aftenposten.no/verden/i/K3XdK5/endrer-syn-etter-mer-enn-40-aar-naa-godtar-usa-israels-bosetninger-paa-vestbredden

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Regjeringen anser de israelske bosetningene på okkupert område som folkerettsstridige og et hinder for en fremforhandlet to-statsløsning. Den norske holdningen ligger fast og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, senest i resolusjon 2334 (2016), og vurderinger fra Den internasjonale domstolen i Haag.
Hovedmålet med vårt langsiktige engasjement i konflikten mellom israelerne og palestinerne er å bidra til en forhandlet to-statsløsning der to stater lever side om side i fred og sikkerhet innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Kun en forhandlet to-statsløsning kan skape varig fred.
Norske myndigheter har reagert på uttalelsen til USAs utenriksminister Mike Pompeo om at israelske bosetninger på Vestbredden ikke er i uoverensstemmelse med folkeretten. Jeg har understreket offentlig at dette ikke bringer oss nærmere en politisk løsning på konflikten, og risikerer å gjøre arbeidet for fred enda vanskeligere.
Diskusjoner om den israelsk-palestinske konflikten, inkludert punkter hvor vi er uenige, er en del av vår regelmessige dialog med USA. Norske synspunkter formidles også gjennom vårt formannskap i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), hvor vi har løpende kontakt med amerikanske myndigheter.