Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:341 (2019-2020)
Innlevert: 19.11.2019
Sendt: 20.11.2019
Besvart: 27.11.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er utenriksministerens og Norges reaksjon på lekkasjen av interne dokumenter fra kinesiske myndigheter om overgrepene mot uighurene og andre muslimske minoriteter i Kina?

Begrunnelse

New York Times publiserte søndag 17. november en sak om lekkede dokumenter om behandlingen av uighurer i den kinesiske Xinjiang-provinsen. De lekkede dokumentene inneholder interne taler fra president Xi og andre høytstående myndighetspersoner og direktiver og rapporter knyttet til overvåkningen og kontrollen av uighurene i Xinjiang.

https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html

Jeg er klar over at Norge tidligere har formidlet bekymring rundt situasjonen i Xinjiang til kinesiske myndigheter, slik statsministeren skriver i svar på skriftlig spørsmål fra meg den 11.10.19. Den informasjonen som nå er framkommet viser likevel et helt annet alvor ved situasjonen og kinesiske myndigheters inngripen i Xinjiang og de massive arrestasjonene og overgrepene som pågår, at dette er en villet politikk fra øverste hold med tydelige direktiver. Jeg forventer at informasjonene som nå er framkommet også vil føre til en tydeligere reaksjon og kritikk fra norske myndigheter.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Vi er kjent med de siste medierapportene om situasjonen i Xinjiang. Situasjonen vekker sterk bekymring. Vår reaksjon har vært bred og tydelig. Vi har det siste året gjentatte ganger tatt opp saken i møter med kinesiske myndigheter. I FN har vi uttalt oss om Xinjiang i forbindelse med den periodiske landgjennomgangen (Universal Periodic Review) av Kina i november 2018, ved vedtaket av rapporten etter denne gjennomgangen i mars 2019, i et felles brev sammen med 21 andre land til FNs menneskerettighetsråd i juli, i et nasjonalt innlegg i Menneskerettighetsrådets sesjon i september og nå sist i FN i New York i oktober, der vi sammen med 22 andre land uttrykte vår bekymring i et fellesinnlegg.
Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret adgang til regionen for FNs høykommissær for menneskerettigheter.