Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:775 (2019-2020)
Innlevert: 24.01.2020
Sendt: 27.01.2020
Besvart: 31.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Har Norge invitert det amerikanske luftforsvaret til å gjøre undersøkelser på Jan Mayen for å kunne lande sine fly der, og i så tilfelle, hva slags vurderinger gjør forsvarsministeren rundt hvordan dette vil påvirke det sikkerhetspolitiske bildet i nord og Norges forhold til Russland?

Begrunnelse

NRK varsler at det amerikanske luftforsvaret har undersøkt mulighetene for å operere amerikanske fly på flystripa på Jan Mayen:

"Det amerikanske luftforsvaret har vært på Jan Mayen for å vurdere landingsforholdene og sikkerheten på landingstripa på den lille norske øya som ligger mellom Norge og Grønland.
Hensikten er å legge til rette for at fly fra US Air Force skal kunne lande og ta av på Jan Mayen.
Dette vil gi større muligheter for trening med allierte, heter det i en pressemelding fra US Air Force. De mener bruken av flystripa vil gjøre det mulig med bedre samordning og samarbeid."

(NRK 23.1.20)
Flere forskere uttaler seg kritisk og mener dette vil provosere Russland unødig og bringe Norge ytterligere inn i et stormaktsspill.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Personell fra Forsvaret er permanent tilstede på Jan Mayen, og Forsvaret gjennomfører regelmessige transportflyvninger fra fastlandet med forsyninger. I 2019 sendte Forsvaret ut bredt en forespørsel til en rekke allierte land og partnerland om de kunne bistå med transportstøtte fra fastlands-Norge til Jan Mayen. Forespørselen ble sendt ut som følge av at våre nasjonale C-130J Hercules-fly er presset på ressurser.
Forsvaret har også tidligere sendt ut slike forespørsler. Siden 2017 har både østerrikske, svenske, danske og franske fly (så sent som i oktober 2019) fløyet til Jan Mayen. Norge betaler for denne type oppdrag. Pr i dag er det ikke planlagt med at fly fra allierte land eller partnerland skal fly til Jan Mayen i løpet av 2020. Dette kan imidlertid endre seg hvis det oppstår kapasitetsproblemer for våre egne Hercules-fly.
Før det amerikanske luftforsvaret eventuelt vil kunne bistå Norge med flygninger til Jan Mayen, må det gjøres en vurdering av landingsforholdene, både hva angår selve flystripen og sikkerheten mer generelt. En mindre gruppe amerikanske representanter fulgte en norsk transportflygning til Jan Mayen i november 2019 i den hensikt å foreta en slik vurdering.
Hvis USA eller andre allierte land igjen skulle bidra med støtte til transportflygninger til Jan Mayen, vil det på samme måte som tidligere kun være snakk om transportstøtte for å frakte forsyninger til det norske personellet som er stasjonert på øya. Formålet med aktiviteten er ikke å bruke Jan Mayen til militære operasjoner.
Det er også en tilleggsverdi i slike oppdrag, både for allierte i å lande på fremmede flyplasser med norsk støtte, og for det norske Forsvaret i å gi støtte til allierte land. For de fleste av våre allierte ligger det spesielt mye læring i å gjennomføre flyoppdrag til avsidesliggende områder i Arktis.
Det er veldig positivt at allierte og partnere kan støtte Norge med transportflykapasitet når vi trenger det – også til Jan Mayen. Dette viser at alliansesamarbeidet fungerer også i fredstid. Vi ser det ellers som hensiktsmessig at andre land er kjent med landingsforholdene på Jan Mayen i tilfelle at det skulle oppstå en alvorlig beredskapssituasjon i nord som kunne gjøre det aktuelt å bruke flystripen. For ordens skyld vil jeg understreke at Jan Mayen ikke omfattes av Svalbardtraktaten.
Jeg kan dermed ikke se at enkeltvise transportflyvninger til Jan Mayen med fly fra allierte land skulle påvirke det sikkerhetspolitiske bildet i nord.