Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:895 (2019-2020)
Innlevert: 07.02.2020
Sendt: 10.02.2020
Besvart: 17.02.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Bruk av konsulenter i staten og offentlige virksomheter som Nord Universitet bør skje innenfor rimelige grenser.
Hvor mye mener statsråden er rimelig å bruke på konsulenter for å utvikle høyere utdanningsinstitusjoner, bør det bli satt et tak, og hvor mye kan bli brukt før det går utover ressurser til samfunnsoppdraget, forskningen og utdanningstilbudet?

Begrunnelse

Viser til oppslag i Khrono 30.01.2020 om konsulentbruk ved Nord Universitet for å "øke kapasiteten og sikre fremdriften i fakultetets omstillingsarbeid" ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. I sum vil universitetet bruke flere millioner kroner på konsulenter med mål om å spare penger.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Statlige universiteter og høyskoler skal drives effektivt, og de har selv ansvaret for å vurdere behovet for å bruke konsulenter. Kunnskapsdepartementet har tildelt Nord universitet om lag 1,5 mrd. kroner for 2020. Dersom universitetet har kommet til at det vil bruke ca. 1 mill. kroner på bistand til omstilling, har departementet ingen innvendinger til dette.

Jeg kan ikke på generelt grunnlag ta stilling til hvor mye statlige universiteter og høyskoler bør bruke på konsulenter. Jeg mener uansett det ikke bør settes en grense. Den enkelte institusjon bør selv vurdere behovet for å bruke konsulenter ut ifra blant kompetanse og andre ressurser.