Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

Dokument nr. 15:1041 (2019-2020)
Innlevert: 21.02.2020
Sendt: 24.02.2020
Besvart: 04.03.2020 av fiskeri- og sjømatminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I sakene om statsrådens etterlønn fra ordførervervet i Lenvik kommune kommer det frem at søknaden om etterlønn leveres etter at statsråden har begynt å få lønn som statssekretær.
Sa statsråden fra seg noe av statssekretærgodtgjørelsen eller ordførergodtgjørelsen som følge av at ordføreren/statssekretæren var i et fullt annet verv som henholdsvis statssekretær og ordfører samtidig?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg vil først presisere at spørsmålet gjelder Geir-Inge Sivertsens tidligere stilling som statssekretær for næringsministeren, og følgelig ikke berører mitt konstitusjonelle ansvarsområde som fiskeri- og sjømatminister.

Tidligere statssekretær Sivertsen hadde begge stillingene i to måneder, noe både Lenvik kommune og Nærings- og fiskeridepartementet var innforstått med. Han var ordfører i Lenvik som skulle bli en del av Senja kommune fra 1. januar 2020. Da han tiltrådte, avtalte han med daværende næringsminister at han frem til nyttår skulle fullføre sammenslåingsprosessen. I ansvar og oppgaver hadde Sivertsen to funksjoner i november og desember.