Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til statsministeren

Dokument nr. 15:1088 (2019-2020)
Innlevert: 27.02.2020
Sendt: 28.02.2020
Besvart: 06.03.2020 av statsminister Erna Solberg

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hva konkret la statsministeren i begrepet "sammensurium av folk" i intervjuet med TV2 26. februar, ser statsministeren at hennes uttalelser er en lite respektfull og polariserende måte å omtale meningsmotstandere på av landets statsminister, og vil statsministeren beklage sin ordbruk?

Begrunnelse

Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» har over 140.000 medlemmer. Til TV2 26. februar omtaler statsministeren Facebook-gruppen slik:

"Det er en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, anti-globale løsninger, EU-motstandere, det er et sammensurium av folk som sier at den verden vi har i dag, den aksepterer vi på en måte ikke. Men poenget er at verden må løse oppgaver sammen, dette er en tid for å skjønne at internasjonalt samarbeid er viktig."

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Ifølge den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel er oppvarmingen av klimasystemet ubestridelig, og den menneskelige påvirkningen er klar. Det er også et faktum at klimaproblemet går på tvers av landegrenser. Det kan derfor bare løses gjennom internasjonalt samarbeid.

Det var i denne sammenheng jeg kommenterte Facebook-gruppen «Folkeopprør mot klimahysteriet», under et besøk på Svalbard hvor jeg og en gruppe internasjonale politikere fikk se klimaendringene på nært hold.

Faktisk.no har sett nærmere på hvem som står bak og er sentrale i Facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». De har funnet ut at flere av dem er eller har vært aktive i innvandrings- og islamfiendtlige grupper og at flere av dem har hetset flere navngitte politikere. Noen av dem har også bidratt til å spre konspirasjonsteorier om vaksiner. Det var undersøkelsene fra Faktisk.no som gjorde at jeg uttalte meg som jeg gjorde da jeg fikk spørsmål om Facebook-gruppen fra TV2.

Når det er sagt, skal jeg erkjenne at ordbruken i intervjuet var uheldig. Jeg snakket først og fremst om noen av dem som står bak og er sentrale i gruppen, men det er også mange andre personer som av forskjellige årsaker har blitt med i gruppen. Det er ikke min mening å stigmatisere meningsmotstandere.

Jeg ønsket å få frem at vi må basere oss på fakta og vitenskap i møtet med klimaendringene. Dette var en del av et større resonnement om flere utfordringer hvor det er viktig at debatten baserer seg på fakta.

Vi må forholde oss til vitenskapen som grunnlag for politikken, men det kan være delte meninger om hvilke løsninger som er de beste. Og det må vi diskutere.