Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1251 (2019-2020)
Innlevert: 17.03.2020
Sendt: 18.03.2020
Besvart: 20.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): I den situasjonen landet nå befinner seg i, er mange mennesker i karantene og generelt forsiktige med å gå ut der folk møtes, f.eks. i butikker. Kapasiteten til mange av de tradisjonelle matbringertjenestene nå er sprengt. Staten innehar en stor kapasitet på dette området, nemlig Posten. Postens bud kan utgjøre en stor ressurs for husstandene.
Vil statsråden nå vurdere om Posten nå kan få nye oppgaver, med f.eks. henting og bringing av mat og medisiner, i den helt spesielle situasjonen vi nå er inne i?

Begrunnelse

Jeg vil vise til det forslaget SV fremmet i Stortinget tidligere om å gi Posten nye oppgaver:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=74655

Vi ønsket da å sette ned et utvalg som skulle se på nye oppgaver til Posten, men forslaget ble da stemt ned av flertallet. Nå har vi imidlertid en helt, ny og akutt situasjon som gjør spørsmålet svært relevant.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg ser at Posten kan fylle en rolle i den situasjonen Norge nå er oppe i. Posten har også selv gitt uttrykk for at de er både positive og klare til å påta seg nye oppgaver knyttet til det som er deres kjernevirksomhet, levering av post, pakker og gods.
Posten har dessuten gjort det enklere og billigere for folk med hjemmekontor å sende brev og småpakker fra egen postkasse, slik at det ikke lenger er like nødvendig å oppsøke et postkontor eller post i butikk.
Hjemleveringstjenester av mat og pakker er tjenester som flere selskaper tilbyr. Jeg føler meg trygg på at både Posten og andre bedrifter i dette markedet vil utføre de oppdrag som privatpersoner, bedrifter og staten etterspør.
Jeg vil i tiden fremover følge med på om situasjonen tilsier at det blir behov for at staten kjøper denne typen tjenester.