Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1339 (2019-2020)
Innlevert: 15.04.2020
Sendt: 15.04.2020
Besvart: 22.04.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Arbeider regjeringen, i så fall hvordan, for å legge press på Marokko for at saharawiske politiske fanger blir løslatt?

Begrunnelse

I lys av COVID-19-pandemien og de uverdige fengselsforholdene i mange land, appellerte FNs Høykommissær for Menneskerettigheter 25. mars om at politiske fanger internasjonalt umiddelbart må løslates.
31. mars publiserte FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling en avgjørelse om at 14 saharawiske fanger, alle studenter, umiddelbart må løslates fra marokkanske fengsler. Arbeidsgruppen fant at deres arrest var ulovlig og i strid med menneskerettighetene, og at den var knyttet til studentenes arbeid for selvbestemmelse for Vest-Saharas folk.
Størstedelen av territoriet Vest-Sahara har vært ulovlig okkupert av Marokko i en årrekke, og Marokko avviser å samarbeide med FN om en reell selvbestemmelsesprosess for det saharawiske folket.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norske myndigheter er godt kjent med situasjonen i marokkanske fengsler, og deler bekymringen for situasjonen for saharawiske menneskerettighetsforkjempere.

Den norske ambassaden i Rabat tar jevnlig opp situasjonen for saharawiske menneskerettighetsforkjempere i marokkanske fengsler med marokkanske myndigheter og menneskerettighetskommisjonen (CNDH). Fra norsk side har vi også uttrykt bekymring for situasjonen i fengslene i forbindelse med koronaviruspandemien.

Den norske ambassaden i Rabat har uhindret tilgang til Vest-Sahara og besøker området regelmessig. Etter disse besøkene tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål som gir grunn til bekymring. Norske myndigheter vil i nært samarbeid med FN og nordiske samt andre nærstående land fortsette å oppfordre marokkanske myndigheter til å styrke sin innsats for å beskytte menneskerettighetene i området.

Fra norsk side tar vi også løpende opp menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara og leirene i Tindouf med algeriske myndigheter, samt representanter for Polisario. Norge gir humanitær støtte til UNHCR for å avhjelpe den vanskelige humanitære situasjonen for de saharawiske flyktningene i flyktningleirene i Tindouf.

Norske posisjoner når det gjelder situasjonen i Vest-Sahara er i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara.

Norge samarbeider for øvrig tett med FNs høykommissær for menneskerettigheter, og er blant de største giverne til Høykommissærens kontor (OHCHR). De jobber kontinuerlig for å forebygge, avdekke og respondere på menneskerettighetsbrudd som følge av COVID-19, og har dialog med og bistår både myndigheter og særlig utsatte grupper.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Theodor Barndon Helland (FrP) i desember 2019.