Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1648 (2019-2020)
Innlevert: 15.05.2020
Sendt: 18.05.2020
Besvart: 22.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Smittevernloven skal gjelde alle som oppholder seg i landet.
Vil statsråden, av hensyn til befolkningen som helhet, vurdere å gi personer som oppholder seg i landet uten opphold, og som er avhengig av irregulært arbeid, inkludert salg av sex, få tilgang på midlertidig ytelser fra NAV for å sikre at aktivitet, som kan fremme smitte av Covid-19, ikke opprettholdes?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning for alle som arbeider eller er bosatt i Norge. Dette innebærer at de som jobber har en plikt til å betale inn avgifter til trygden, samtidig som at alle de som bor i Norge ved behov kan få trygdeytelser og nødvendige helsetjenester uavhengig av om de gjennom arbeid har betalt inn avgifter eller ikke.

Folketrygden er en grunnstein i velferdssamfunnet, og bidrar til å gi en rettferdig fordeling, skape sosial og økonomisk stabilitet og gi den enkelte trygghet. For å kunne være medlem i folketrygden må man ha lovlig opphold i Norge. Det vil neppe oppfattes som rimelig om personer som oppholder seg ulovlig i Norge, automatisk skulle bli medlem i folketrygden gjennom det ulovlige oppholdet. Disse omfattes av den grunn ikke av de generelle trygdeordningene, og får i utgangspunktet heller ikke økonomisk sosialhjelp.

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Ulovlige opphold i Norge bør dermed ikke kunne finansieres gjennom ytelse fra NAV.

Det er derfor ikke planlagt noen endringer i regelverket for å sikre at personer som oppholder seg ulovlig i Norge, og jobber svart, gis rett til å få ytelser fra NAV.