Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1828 (2019-2020)
Innlevert: 05.06.2020
Sendt: 05.06.2020
Besvart: 13.06.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Hva vil Regjeringen gjøre overfor eksportøren og Kårstø for å forhindre at det norske folkets gass eksporteres til det okkuperte delen av Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rettigheter?

Begrunnelse

For andre gang på to måneder fraktes det nå i juni norsk gass fra Kårstø til okkuperte Vest-Sahara. Transportene finner sted i strid med det saharawiske folkets rettigheter og bidrar til å opprettholde Marokkos ulovlige okkupasjon. Utenriksministeren sa i Stortinget i 2019 at Norge slutter seg til EU-domstolens konklusjon om at næringsliv vil være i strid med folkeretten om ikke saharawiene først har avgitt samtykke. Nå tjener det norske folk penger på at et utenlandsk selskap eksporterer våre offentlige norske gassreserver til Vest-Sahara i strid med norske næringslivsråd.
Forrige gang Norge satt i FNs sikkerhetsråd, 5. desember 2002, kommuniserte den borgerlige regjeringen i et brev til norsk næringsliv at:

"Norge har imidlertid ikke anerkjent marokkansk anneksjon av Vest-Sahara. Norge støtter fullt ut den pågående meklingsprosess i regi av FNs sikkerhetsråd med sikte på å oppnå en politisk løsning av suverenitetskonflikten, og vil søke å unngå offentlig norsk opptreden som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller anerkjennelse av okkupasjonen."

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Norske posisjoner når det gjelder Vest-Sahara ligger fast, og er i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Norge støtter FNs arbeid for å bidra til en politisk løsning på konflikten.
Fra norsk side har vi vært særlig opptatt av å unngå handlinger som kan oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. Norske myndigheter har siden 2007 inntatt en «føre var»-holdning når det gjelder Vest-Sahara, i form av en offisiell fraråding som blant annet understreker at for å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser i Vest-Sahara og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter. Frarådingen er ment som en klar oppfordring til private aktører om å utvise forsiktighet og samfunnsansvar når de vurderer sitt engasjement i Vest-Sahara. Denne frarådingen er offentlig kjent, og fra departementets side er dette kommunisert til norske selskaper på forespørsel eller gjennom annen kontakt med selskapene.
Det foreligger likevel ikke noe rettslig bindende forbud mot eksport og næringsvirksomhet rettet mot Vest-Sahara, inkludert FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side som innebærer eksportrestriksjoner.