Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2056 (2019-2020)
Innlevert: 26.06.2020
Sendt: 26.06.2020
Besvart: 30.06.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hvor mye penger er så langt brukt i prosessen ved bygging av nytt regjeringskvartal, og hva estimert samlet kostnad for byggingen av nytt regjeringskvartal?

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Til nå er det bevilget 2 022 mill. kroner til bygging av nytt regjeringskvartal. Dette er fordelt med 118,5 mill. kroner til planfasen, 1 543,6 mill. kroner til forprosjektfasen, 170 mill. kroner til forberedende sikkerhetsrelaterte arbeider, 22 mill. kroner til prosjektering brukerutstyr og 168,1 mill. kroner til eiendomserverv. Av dette er 741,5 mill. kroner bevilget i statsbudsjettet for 2020.
Forprosjektet for byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal er nå i sluttfasen. Parallelt pågår det arbeid med ekstern kvalitetssikring (KS2). Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til forprosjektet, og det er derfor for tidlig nå å si noe om kostnadsnivået for nytt regjeringskvartal. Det tas sikte på å fremme forslag til kostnadsramme for byggetrinn 1 i Prop. 1 S for 2021.