Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:2222 (2019-2020)
Innlevert: 06.08.2020
Sendt: 06.08.2020
Besvart: 13.08.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Hva gjør landbruksministeren for å kontrollere at karantene- og smittevernregler følges for å hindre at smitte sprer seg som følge av utenlandske arbeidere flys inn for å jobbe i bær- og grønnsaksåkrer?

Begrunnelse

Smitten øker igjen i Norge. En stor del av smitten av kommer opprinnelig fra personer som har vært i andre land og reiser inn til landet.
Høyreregjeringen har bestemt at det skal kunne brukes utenlandsk arbeidskraft i åkrene i sommer. Det er avgjørende hvordan karantene- og smittevernregler følges opp når høyreregjeringen har bestemt at det skal kunne brukes utenlandsk arbeidskraft i matproduksjonen i sommer.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Jeg vil først presisere at det er virksomhetene selv som har ansvaret for å følge opp smitteverntiltak i sin bedrift. Det vil si at arbeidsgiver har ansvar for at regelverket følges, med risikovurdering av arbeidsmiljø og smitte, og informasjon og opplæring til ansatte.

Det er videre Arbeidstilsynet som er kontrollinstans for at regelverket som gjelder karantene og smitte på arbeidsplassen følges.

Jeg har gjennom hele tiden, etter at koronapandemien brøt ut, hatt faste kontaktmøter med landbruksnæringen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet med flere for å bidra til en god informasjonsflyt knyttet til koronarelaterte spørsmål og utfordringer i landbruksnæringen.

Til hjelp for virksomheter i landbruket, ga jeg før sommeren Mattilsynet i oppdrag å koordinere arbeidet med en smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet. Veilederen ble utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Matmerk, Fylkesmannen i Vestland og representanter fra frukt-, bær- og grøntsektoren. Veilederen tar opp i seg faglige råd og avklaringer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Første versjon av denne ble publisert 14. mai 2020 og blir oppdatert ved behov. Den foreligger nå i en versjon 3, og veilederen er også oversatt til engelsk.

Det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer. Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet, som en ekstra sikkerhet, likevel vurdert at personer i reisekarantene ikke kan håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid (som bær og salat) de siste to til tre dagene før innhøstingen starter. Alternativt er det fra 22. juni i Covid-19-forskriften åpnet for mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for koronatesting som alternativ til karantene for personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe. Generelt gjelder også at personer som håndterer matvarer skal være friske.