Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2321 (2019-2020)
Innlevert: 18.08.2020
Sendt: 18.08.2020
Besvart: 25.08.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Når kan de 67 000 som fortsatt venter på dagpenger, forvente å få ferdigbehandlet sine søknader og ha pengene på konto?

Begrunnelse

438 000 personer har søkt dagpenger under koronakrisa, og de fleste søkte i mars og april. Før sommeren uttalte statsråden at Nav regnet med å være à jour med utbetalinger i slutten av juli, og at etaten er bedt om å iverksette tiltak for å holde saksbehandlingstiden kort. I en sak av Klassekampen tirsdag 18.08 fremkommer det at 67 000 personer fremdeles venter på å få behandlet sine dagpengesøknader. Folk har måttet vente i månedsvis på pengene sine, og mange har gått gjennom sommeren i uvisshet. Nå ser vi på nytt en oppblomstring av smitte. Det er viktig at Nav nå er rustet til å både håndtere det som kan møte oss på nytt, og sikre at de som har krav på utbetalinger får dette snarest.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Etaten prioriterer nå behandling av søknader om dagpenger fra ledige slik at de som ikke har arbeid å gå tilbake til får sine ytelser utbetalt. I tillegg prioriteres de som fortsatt er permittert, dvs. ikke kommet raskt tilbake i jobb. I følge Arbeids- og velferdsetaten hadde de ved utløpet av juli ordinær saksbehandlingstid for ledige.
Av de 67 000 som representanten viser til, er det 37 000 som tidligere i sommer fikk beskjed om at sakene deres har fått utsatt behandling. Disse sakene gjelder i all hovedsak personer som allerede er tilbake i jobb. Arbeids- og velferdsetaten har informert meg om at disse sakene sannsynligvis vil bli behandlet i september. Av de resterende 30 000 utgjør om lag 20 000 eldre saker som forventes ferdig behandlet i august. Øvrige 10 000 utgjør nye saker som er under behandling.
Arbeidsmengden i Arbeids- og velferdsetaten har vært enorm denne våren, blant annet på grunn av kraftig vekst i antallet søknader om dagpenger, samt nye ordninger som skulle utvikles og igangsettes. Og koronakrisen er langt fra over. Jeg har hele tiden vært tydelig på at det er knyttet stor usikkerhet til anslagene om saksbehandlingstiden i Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med koronasituasjonen. Jeg understreker usikkerheten som fortsatt ligger der.
Vi så tidlig at det ville bli lang saksbehandlingstid for dagpenger til permitterte og arbeidsledige. Det er derfor etablert en egen forskuddsordning for dem som venter på å få behandlet søknaden sin om dagpenger. Denne gir på en enkel måte inntektssikring for dem som har krav på dagpenger, men ikke får behandlet søknaden iht. normal saksbehandlingstid.