Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2657 (2019-2020)
Innlevert: 17.09.2020
Sendt: 17.09.2020
Besvart: 25.09.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): NVE har fremmet et nytt forslag om nye nettariffer.
Mener statsråden det er forsvarlig å innføre nye nettariffer før konsekvensene er vurdert for ? av husholdningene, - 900 000 boliger, og vil regjeringen gå inn for at det gjennomføres egne piloter som ser på hvordan borettslag og sameier kan bidra til redusert effektbelastning?

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Olje- energidepartementet mottok 1. september Reguleringsmyndigheten for energis (RME) endelige anbefaling og oppsummering av høringsinnspill til forslag om endringer i nettleiestrukturen. Etter en innledende vurdering mener jeg at RME har kommet med et balansert forslag som har gått langt i å imøtekomme innspillene til høringen. Jeg merker meg også at tilbakemeldingene til det endelige forslaget i overvekt har vært positive. Departementet skal nå gjøre en grundig vurdering av forslaget og de innkomne høringsinnspillene. Det er Olje- og energidepartementet som fastsetter eventuelle forskriftsendringer.

Når det gjelder spørsmålet om egne piloter, er det gitt dispensasjon fra gjeldende tariffregelverk til flere piloter som ser på kundenes respons på endrede prissignaler. I den senere tid har for eksempel Ringerikskraft Nett fått dispensasjon til å teste dynamisk effektprising i topplasttimer. Glitre Energi Nett har testet en modell med redusert energiledd om natten. Begge disse pilotene har vært åpne for borettslag.