Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:105 (2020-2021)
Innlevert: 12.10.2020
Sendt: 13.10.2020
Besvart: 22.10.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): For å løse klimautfordringene trenger vi sterke kunnskapsmiljøer. Bjerknessenter er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssenter med 228 tilknyttede forskere fra 39 nasjoner og bidrar til FNs klimapanel. Senteret hentet i 2019 inn 206 millioner kroner i eksterne forskningsmidler, hvorav 61 millioner kom fra EU. Dette har vært mulig gjennom en øremerket bevilgning fra Kunnskapsdepartement som løper ut i 2021.
Hvordan vil ministeren sikre videre finansiering av Bjerknessenteret for klimaforskning?

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Et av de viktigste målene med regjeringens forskningspolitikk er å skape flere verdensledende forskningsmiljøer. Klima, miljø og miljøvennlig energi er ett av de prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid som samler en rekke sentrale forskningsmiljøer på feltet. Senteret var blant de første som fikk status som Senter for fremragende forskning (SFF). Midlene over statsbudsjettet til senteret er en del av rammebevilgningen til Universitetet i Bergen, også i 2021.

Jeg hadde et møte med senteret senest i juni i år om videre finansiering av senteret etter 2021. Jeg har stor forståelse for behovet for en avklaring. Jeg hadde tenkt til å spare denne nyheten til Kunnskapsdepartementet skal delta i markeringen av Bjerknessenteret 20 årsjubileum, men for å ikke skape usikkerhet i saken når jeg nå svarer på dette skriftlige spørsmålet til Stortinget skal dere få den nå: Jeg ønsker å videreføre midlene som ligger i rammebevilgningen til Universitetet i Bergen til dette formålet i første omgang i fem år til. Men som med alt annet i statsbudsjettet må jeg ta forbehold om at dette er et budsjettspørsmål.