Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:138 (2020-2021)
Innlevert: 15.10.2020
Sendt: 15.10.2020
Besvart: 23.10.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Navs forsikringsordning for sykepenger til små AS omfatter ikke omsorgspenger ved sykt barn.
Hva er årsaken til dette, og vil statsråden endre dette slik at det tilrettelegges for et utvidet tilbud for de næringsdrivende som ønsker dette som en del av tilbudet?

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Arbeids- og velferdsetatens forsikringsordning for sykepenger gjelder for virksomheter med få ansatte, hvor samlede lønnsutbetalinger ikke overstiger 40 ganger grunnbeløpet i året. Den gir rett til refusjon av utgifter til sykepenger ved fravær utover tre kalenderdager. Arbeidsgivers ansvar for omsorgspenger ved sykt barn er begrenset til ti dager per år per arbeidstaker. En forsikringsordning for omsorgspenger tilsvarende den vi har for sykepenger ville dermed gjelde lønnsutgifter for maksimalt sju dager per år for hver ansatt med rett til å motta omsorgspenger.
Risikoen for høye kostnader til omsorgspenger er vesentlig lavere enn risikoen for høye kostnader til sykepenger. Alle arbeidstakere kan bli syke og ha rett til sykepenger. Arbeidsgiverperioden er 16 dager for hvert sykdomstilfelle. En arbeidsgiver med en eller flere ansatte som ofte har sykefravær kan derfor ha relativt store kostnader til sykepenger gjennom et år. Situasjonen for omsorgspenger er annerledes. Som hovedregel er det bare arbeidstakere som har omsorg for barn under 12 år som har rett til omsorgspenger. Arbeidsgiver har videre bare økonomisk ansvar for ti dager med omsorgspenger i løpet av et år, selv om den enkelte ansatte av ulike grunner skulle ha rett til flere dager. Også i år, hvor det som følge av pandemi har vært gitt økte rettigheter til foreldrene, har arbeidsgivernes kostnader vært begrenset til maksimalt ti dager.
Forsikringsordningen for små bedrifter er selvfinansierende. Det er grunn til å tro at det ikke er mange virksomheter som vil være interessert i en forsikringsordning for omsorgspenger. Dette vil f.eks. gjelde virksomheter hvor ingen eller få ansatte har barn under 12 år, og virksomheter med stor bruk av hjemmekontor og fleksible løsninger. Dersom kostnadene ved finansiering av ordningen fordeles på relativt få virksomheter, kan det bli en dyr ordning.
Det har ikke tidligere vært vurdert å utvide forsikringsordningen for sykepenger til også å gjelde omsorgspenger, og jeg kan heller ikke se at det er behov for dette nå.