Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:217 (2020-2021)
Innlevert: 23.10.2020
Sendt: 23.10.2020
Besvart: 29.10.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Forbrukerrådet har klaget 29 strømselskaper inn til Forbrukertilsynet. De mener selskapene har drevet med omfattende prisjuks ved at nordmenn blir lurt til å tro at de har den billigste strømavtalen.
Hvilke tiltak vil Energiministeren iverksette for å hindre at forbrukerne i fremtiden blir lurt slik det er beskrevet i VG 22. oktober?

Begrunnelse

Tirsdag klaget Forbrukerrådet 29 strømselskaper inn til Forbrukertilsynet.
Forbrukerrådet mener selskapene har drevet med omfattende prisjuks ved at nordmenn blir lurt til å tro at de har den billigste strømavtalen.
I VG 22. oktober står det at Forbrukerrådet har avdekket at strømselskapene har lurt folk med en avtaletype som omtales som innkjøpsprisavtaler. Det er avtaler som folk oftest blir anbefalt å velge.
Ifølge Forbrukerrådet er innkjøpsprisavtale en slags spotavtale hvor selskapene, i tillegg til de vanlige pristilleggene, også legger på et hemmelig tillegg.
En skal være ekstremt oppvakt for å kunne oppdage hva som utgjør totalprisen. Forbrukerrådet frykter at omfanget er større enn det de har klart å avdekke nå.
I artikkelen står det at Energi Norge holder på å utvikle en frivillig sertifiseringsordning for strømleverandører kalt Trygg strømhandel.
Myndighetene skal ivareta forbrukerens interesser, og en slik sertifiseringsordning dersom den er tjenlig burde bli obligatorisk.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Jeg mener det skal være enkelt å vite hva strømmen koster og å sammenligne ulike avtaler. Jeg tar derfor på stort alvor at Forbrukerrådet mener at forbrukerne blir lurt. Formålet med konkurransen i sluttbrukermarkedet for strøm er at det skal komme kundene til gode. I Norge har kraftleverandørene stor frihet til å utforme sine avtaler. Avtalefriheten skal legge til rette for at strømselskapene skal kunne tilby flere typer avtaler, og at forbrukere skal kunne velge den gunstigste avtalen for dem. Det skal ikke føre til at kundene blir lurt.

En rekke lover og regler pålegger strømselskapene å gi dekkende og korrekte prisopplysninger ved salg av strømavtaler. Det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn med dette regelverket og som kan ilegge sanksjoner slik at eventuelle lovbrudd ikke gjentar seg. Som det fremgår av artikkelen stortingsrepresentanten refererer til, har Forbrukerrådet klaget en rekke strømselskaper inn til Forbrukertilsynet for brudd på regler som Forbrukertilsynet fører tilsyn med. Det er tilsynets oppgave å vurdere om det foreligger lovbrudd og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes.

Uavhengig av disse konkrete sakene, kan det stilles spørsmål ved om det er for vanskelig for kundene å orientere seg i sluttbrukermarkedet for strøm. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) arbeider for et velfungerende og effektivt sluttbrukermarked. På oppdrag fra RME ser nå Oslo Economics på hovedutfordringene i dagens sluttbrukermarked, i hvilken grad disse utfordringene kan løses innenfor gjeldende regelverk og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å sikre et mer effektivt sluttbrukermarked for strøm. Etter planen skal denne utredningen være ferdig i løpet av desember. Jeg er spent på resultatene fra denne utredningen.

Jeg synes det også er bra at bransjen selv tar initiativ til å rydde opp i strømmarkedet, blant annet gjennom Energi Norge og Distriktenergi sitt arbeid med sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Jeg håper denne ordningen vil bidra til at vi får et mer velfungerende sluttbrukermarked. Jeg vil også selv følge opp opplysningene som er kommet frem i denne saken. Jeg har sammen med Barne- og familieministeren derfor invitert Forbrukerrådet og Energi Norge til et møte mandag 2. november der vi skal diskutere utfordringene i sluttbrukermarkedet.