Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:543 (2020-2021)
Innlevert: 23.11.2020
Sendt: 23.11.2020
Besvart: 30.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Stiller Storbritannia krav om å bruke negativ listing og en såkalt skralleklausul i forhandlingene om frihandelsavtalen med Norge/EFTA, og hva er regjeringens posisjon på dette?

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Såkalte negative lister og skralleklausuler er ikke nytt for Norge. Allerede i TISA-forhandlingene, som startet våren 2013, ble det lagt opp til en avtale om handel med tjenester med negative lister og skralleklausul. TISA-forhandlingene inkluderte 50 WTO-medlemmer og er formelt ikke avsluttet.
EFTA har også utredet ny avtalemodell med negative lister og skrallebestemmelse. Dette ble gjort fordi stadig flere land, inkludert EU, bruker negative lister og skrallebestemmelser i sine nye frihandelsavtaler. Vi ønsket en grundig gjennomgang av hvordan vi best ivaretar våre behov i en slik avtalemodell. Avtalemodellen ble presentert på EFTAs ministermøte i november 2017. EFTA har så langt ikke benyttet modellen i forhandlinger.
Regjeringen er opptatt av at vi skal være forberedt på at forhandlingsmotparter bruker andre avtalemodeller enn de modellene vi tradisjonelt legger til grunn. Departementene har hatt en grundig gjennomgang, både i forbindelse med TISA og andre prosesser, av hvordan vi kan ivareta behovet for regulatorisk handlingsrom i handelsavtaler som har skralleklausul og negative lister. Utarbeidelsen av reservasjonslister gjør vi i nært samarbeid med alle berørte departementer og bygger på de reservasjoner vi vanligvis tar i frihandelsavtaler.
Jeg kan ikke, i samsvar med etablert praksis, gå konkret inn på hva Storbritannia har foreslått i forhandlingene med Norge.