Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:572 (2020-2021)
Innlevert: 25.11.2020
Sendt: 26.11.2020
Besvart: 03.12.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Stilles det krav om at selskaper som produserer og eksporterer gass fra norsk sokkel skal respektere menneskerettighetene?

Begrunnelse

De siste dagene har Finansavisen rapportert om et fartøy som er i ferd med å gjennomføre en muligens kontroversiell transport. 18. november 2020 forlot fartøyet Epic Manhattan havnen i Kårstø fullastet med norsk gass.
Da det forlot havnen rapporterte skipet at det skulle til okkuperte Vest-Sahara. Siden den gang har det hendt tre ganger at skipet endret sin anslåtte destinasjon fra Marokko til Vest-Sahara og tilbake til Marokko, hvor det nå er anslått å ankomme 26. november.
Vest-Sahara er under okkupasjon av nabolandet Marokko. For første gang på 29 år har det nå i november foregått krigshandlinger i territoriet. Det har skjedd to ganger tidligere i år at norsk gass skulle eksporteres til Vest-Sahara. Utenriksministeren har grundig redegjort for at Norge fraråder næringsliv i Vest-Sahara som ikke er i tråd med det saharawiske folkets ønsker.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norske posisjoner når det gjelder Vest-Sahara ligger fast, og er i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Fra norsk side har vi vært særlig opptatt av å unngå handlinger som kan oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. Norske myndigheter har siden 2007 inntatt en «føre var»-holdning når det gjelder Vest-Sahara, i form av en offisiell fraråding som blant annet understreker at for å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser i Vest-Sahara og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.

Den norske frarådingen innebærer ikke noe rettslig bindende forbud, men er ment som en klar oppfordring til private aktører om å utvise forsiktighet og samfunnsansvar når de vurderer sitt engasjement i Vest-Sahara.

Det foreligger ikke noe rettslig bindende forbud mot eksport og næringsvirksomhet rettet mot Vest-Sahara, inkludert FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side som innebærer eksportrestriksjoner.

Norge er bekymret for utviklingen i Vest-Sahara og henstiller til partene om å respektere våpenhvilen fra 1991. Videre støtter Norge FNs arbeid for en politisk løsning og understreker betydningen av at generalsekretæren utnevner en ny spesialutsending snarest. Denne posisjonen legges til grunn, også når vi fra januar 2021 vil være medlem av FNs Sikkerhetsråd.

Petroleum som er produsert på norsk sokkel og selges inn i markedet kan bli solgt flere ganger på vei fra Norge og til sluttbruker. Den internasjonale handelen av olje og gass reguleres ikke av norske myndigheter. Selv om gassen kommer fra norsk sokkel, er det den enkelte selgers ansvar å etterleve internasjonale lover, sanksjoner og embargoer, og etterleve de retningslinjer og råd som gjelder i de ulike selskapenes hjemland.