Skriftlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:646 (2020-2021)
Innlevert: 03.12.2020
Sendt: 04.12.2020
Besvart: 10.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Martin Kolberg (A)

Spørsmål

Martin Kolberg (A): NRK meldte 15. november at ifølge anonyme varslere skal amerikanske NSA (National Security Agency), i samarbeid med Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, ha drevet etterretning også mot norske mål.
Hva har forsvarsministeren så langt gjort, og hva planlegger han å gjøre, for å sørge for at norske myndigheter får tilgang til all relevant informasjon fra danske myndigheter i denne saken?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. desember 2020 med spørsmål fra stortings-representant Martin Kolberg som viser til at NRK 15. november meldte at ifølge anonyme varslere skal amerikanske NSA (National Security Agency), i samarbeid med Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, ha drevet etterretning også mot norske mål. Kolberg ønsker svar på hva jeg så langt har gjort, og hva jeg planlegger å gjøre, for å sørge for at norske myndigheter får tilgang til all relevant informasjon fra danske myndigheter i denne saken.
Den danske etterretningstjenesten Forvarets Efterretningstjeneste (FE) er for tiden under gransking i Danmark. Kontrollorganet Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) leverte i august i år en rapport om FE til det danske Forsvarsministeriet, og den danske regjeringen har på denne bakgrunn bestemt at det skal nedsettes en uavhengig granskingskommisjon. Hovedspørsmålet i granskingssaken er hvorvidt FE har opptrådt i strid med dansk lov. Det antydes at kommisjonen vil ferdigstille sitt arbeid om tidligst ett år.
Det er et tett og godt samarbeid mellom de nordiske land, herunder Norge og Danmark. Jeg har tatt kontakt med den danske forsvarsministeren i anledning saken og bedt om å bli holdt orientert dersom det skulle dukke opp forhold som er av betydning for Norge. Den danske ministeren har forsikret meg om at norske myndigheter vil bli oppdatert om eventuell relevant informasjon på egnet måte.