Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:752 (2020-2021)
Innlevert: 14.12.2020
Sendt: 15.12.2020
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 18.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hvor mange konsulenttimer, eller årsverk tilsvarer disse summene for offentlige i henholdsvis 2015 og 2019, og har den prosentmessige økningen gitt en tilsvarende økning i årsverk, eller skylder det en prisstigningen til disse tjeneste?

Begrunnelse

I sitt svar til Torgeir Knag Fylkesnes (20/4888-2) kommer det frem at de totale utgiftene til innleie av konsulenter økte fra ca. 4,76 til ca. 6,94 mrd. i perioden 2015-2019. Økningen ble drevet av en økning i konsulenttjenester til utvikling, som økte fra 2,5 mrd. til 4,5 mrd., dvs. 82,7 %. AKSON-skandalen har satt spørsmålstegn ved effektiviteten av konsulentbruken i offentlig virksomhet.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]