Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:909 (2020-2021)
Innlevert: 10.01.2021
Sendt: 11.01.2021
Besvart: 19.01.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange arbeidere som har kommet til Norge siden julaften fra utlandet og hvor stor andel importsmitten utgjør av det totale smittetrykket i Norge i samme periode?

Begrunnelse

Tusenvis av arbeidere er kommet tilbake til Norge etter juleferie i land med høyt smittetrykk. Disse skal i utgangspunktet teste seg for covid-19 på grensen siden regjeringen hevder det er innført obligatorisk testing på grensen. Likevel hører vi fra ulike hold at det er mange eksempler på at dette ikke følges opp i praksis. Tilbakemeldingen er at det er liten eller ingen kontroll på om de som kommer til Norge tester seg, eller om de følger opp kravene om karantene. Om regjeringen ikke har kontroll på importsmitten gir dette falsk trygghet og potensielt høyere smittetall. I Vestnes kommune har 25 «friske» arbeidere fra utlandet nylig testet positivt, til tross for at samtlige hadde papirer på at de har testet negativt i hjemlandet senest 72 timer før ankomst.
Imens regjeringen tilsynelatende ikke har kontroll på importsmitten, er det innført svært strenge restriksjoner for oss som bor i Norge. Vi har besøksforbud, mange har hatt hjemmekontor i snart et år, mange unge er bare på skolen halve tiden, og eldre og mange syke har vært mer eller mindre isolert over lang tid. Kinoer er stengt, kulturarrangementer er avlyst og mange barn opplever at fritidstilbudet deres er sterkt redusert. Nå snakker regjeringen til og med om å innføre portforbud.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen har innført svært strenge tiltak for å hindre spredning av covid-19 som følge av importsmitte. Norge er blant de landene med strengest tiltak for personer som passerer grensen. Krav om karantene, krav om testing og krav om innreiseregistrering er de viktigste virkemidlene som brukes for å ha kontroll på smitten. Regjeringen har allokert midler som skal gå til teststasjoner på grenseoverganger, det er opprettet et eget elektronisk reiseregistreringssystem og det etableres en telefonsentral som skal bistå kommunene i arbeidet med registreringen og oppfølgingen av de reisende. Grenseoverganger er stengt, og politiet bistår i arbeidet med å kontrollere dem som passerer grensene. Dette er et omfattende arbeid som involverer mange sektorer, og som totalt sett vil gi god kontroll over alle som kommer inn til landet. Regjeringen har også gitt et oppdrag om kobling av innreiseregisteret og Meldesystemet for Smittsomme sykdommer (MSIS), slik at vi kan følge med på de reisende, hvorvidt disse testes og testresultatet.Tall på antall reisende med grensepasseringer i perioden 24.12.2020 – 13.01.2021 viser følgende:

• Fly og båt til sammen: 67 998 personer

• Vei: 160 104 personer (estimerte tall basert på antall biler passert)

Det overvåkes ikke yrkesstatus til personer som passerer grensen til Norge.Alle som får påvist covid-19 i Norge registreres i MSIS. MSIS viser for samme periode at 11533 personer fikk påvist smitte med covid-19. Av disse har man informasjon om smitteland for 4605 personer, hvorav 4111 (89%) var meldt som smittet i Norge, og 494 (11%) meldt som smittet i utlandet.

Representantens begrunnelse for forslaget kan skape inntrykk av at Norge gjennomgående i pandemien har hatt strenge nasjonale tiltak som har rammet befolkningen hardt, fordi vi har hatt mindre strenge regler knyttet til importsmitte. Det er ikke riktig når en sammelikner Norge med resten av Europa. Da er det slik at Norge gjennomgående i pandemien har vært blant de strengeste landene når det gjelder regler og råd om reise til og fra utlandet, men har vært midt på treet når det gjelder nasjonale tiltak. Norge har også gjennomgående hatt lavere smitte en de fleste andre land i Europa. Jeg mener det har vært en riktig prioritering, selv om de strenge reglene mot importsmitte også har rammet mange familier, bedrifter og offentlige virksomheter. De krever også mye ressurser fra kommunene som har grensepasseringer, selv om staten dekker kostnadene.

Regjeringen fortsetter å overvåke situasjonen rundt importsmitte nøye, og vil justere tiltakene i henhold til smittesituasjonen.