Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1238 (2020-2021)
Innlevert: 08.02.2021
Sendt: 08.02.2021
Besvart: 12.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Er statsråden i gang med en slik helhetlig gjennomgang, og når vil statsråden komme til Stortinget med forslag til lovendringer?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av prop.66 L ba en samlet justiskomite regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av foreldelsesreglene for seksuallovbrudd og voldsforbrytelser mot mindreårige, og komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendringer som hever det generelle nivået på foreldelsesfrister for denne type lovbrudd.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg har notert meg at Stortinget 3. november 2020 ba regjeringen om å foreta en helhetlig gjennomgang av foreldelsesreglene for seksuallovbrudd og voldsforbrytelser mot mindreårige.
Jeg tar sikte på å følge opp Stortingets vedtak så snart som mulig, men kan ikke på nåværende tidspunkt gi noe konkret tidspunkt for når regjeringen vil fremme forslag til lovendringer overfor Stortinget.