Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1435 (2020-2021)
Innlevert: 26.02.2021
Sendt: 26.02.2021
Besvart: 02.03.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mange mennesker bosatt i Norge har ikke sett sine kjærester og sin familie siden Norge ble stengt ned for nesten ett år siden, som følge av ulike innreiserestriksjoner knyttet til Covid-19. På nettsiden www.slippossinn.no har en gruppe på 7500 medlemmer foreslått ulike løsninger for å sikre at kjærester og familier igjen kan treffes, samtidig som smittevern blir ivaretatt.
Hvordan vurderer statsråden de ulike forslagene, og hva vil regjeringen gjøre for å sikre at flere kjærester og familier igjen kan møtes?

Begrunnelse

Gruppa med over 7500 medlemmer har i sin uttalelse: https://slippossinn.no/gruppeuttalelse/#page-content
kommet med konkrete forslag til hvordan det kan gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for kjærester og familie, samtidig som smittevern ivaretas på en god og trygg måte. De foreslår også tiltak som kan bedre situasjonen med den kraftige økningen i saksbehandlingstiden av visumsøknader og tiltak som kan bøte på problemer med å få levert visumsøknader for de som rammes av stengte visumkontor.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg forstår at innreiserestriksjonene er en byrde for mange, og at situasjonen er og har vært vanskelig i denne perioden.

Etter at strenge innreiserestriksjoner ble innført 15. mars 2020, ble det gjennom våren, sommeren og høsten gradvis åpnet for at familiemedlemmer og kjærester kunne reise inn i Norge. Fra 21. oktober var de aller fleste nære familierelasjoner unntatt fra innreiserestriksjonene.

Nye og mer smittsomme varianter av koronaviruset i Europa og resten av verden gjorde det nødvendig å begrense antall tilreisende til Norge kraftig på nyåret. Fra 29. januar i år ble derfor innreiserestriksjonene strammet inn igjen. I utgangspunktet er det nå bare utlendinger som allerede er bosatt i Norge som kan reise hit. Det er bare noen få unntak. En snever krets av nære familiemedlemmer kan fortsatt komme på besøk.

I tillegg kan utlendinger som har fått en tillatelse til familieinnvandring med en norsk borger eller en utlending bosatt i Norge, reise inn.

De aller fleste utlendinger kan altså ikke komme til Norge for å besøke venner eller familie nå. Det er viktig for meg å presisere at vi følger utviklingen nøye, og at vi hele tiden søker å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn.