Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1777 (2020-2021)
Innlevert: 25.03.2021
Sendt: 25.03.2021
Besvart: 08.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): Er det greit at lokallagene til en lobbyistorganisasjon, som Politidirektøren har sagt er totalt adskilt fra politiet, bruker adressene og telefonnummer til en rekke lokale politistasjoner som sin kontaktinformasjon, og hva vil statsråden gjøre for at Norsk Narkotikapolitiforening ikke forveksles med politiets virksomhet?

Begrunnelse

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), er en organisasjon bestående av ulike yrkesgrupper som «Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere» i tillegg til pensjonister, slik det fremgår av statuttene. Foreningen har som uttrykt mål å arbeide for en fortsatt straffebasert håndtering av narkotikaovertredelser, stikk i strid med innholdet i den foreliggende Rusreformen, som er til behandling i Stortingets Helse- og omsorgskomité.
Til tross for dette har NNPF oppgitt adresser til en rekke politistasjoner og politidistrikter i sin liste over kontaktadresser (Gjøvik, Hamar, Hammerfest, Kirkenes, Lillehammer, Molde, Møre og Romsdal, Sandefjord, Stavanger Oslo Sentrum, Troms). Jeg mener dette kan bidra til en uheldig sammenblanding av politiets oppgaver og lobbyisme for et bestemt syn i narkotikapolitikken - som igjen vil kunne svekkes tilliten til politiets arbeid og upartiske rolle.
I en samtale med undertegnede har politidirektøren uttrykt misnøye med tendensen til at Norsk Narkotikapolitiforening oppfattes som en del av politiets virksomhet. Det er et inntrykk og reaksjon jeg deler.
Jeg imøteser Justis- og beredskapsministerens syn i denne saken og en klargjøring av hvordan dette vil bli kommunisert til politidirektøren.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er viktig at det ikke oppstår en rolleblanding mellom frivillig foreningsarbeid og arbeidet som ansatt i politiet. Jeg er derfor tilfreds med at politidirektøren har tatt opp dette spørsmålet med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Politidirektoratet bekrefter at NNPF etter møte med politidirektøren har gjennomført flere tiltak for å unngå rolleblanding mellom frivillig foreningsarbeid og den daglige jobben til medlemmer i foreningen, herunder har NNPF truffet beslutning om at foreningens lokallag ikke får bruke arbeidsgivers adresse. Jeg er kjent med at NNPF følger opp dette.