Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1871 (2020-2021)
Innlevert: 09.04.2021
Sendt: 09.04.2021
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 19.04.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): Befolkningen i Jemen risikerer omfattende hungersnød, etter mange år med konflikt og økonomisk krise, og landet har blitt svært hardt rammet av Covid 19-pandemien. FN fikk i mars i år under halvparten av de 33 milliarder kronene de mener trengs for å hindre en sultkatastrofe i Jemen. FNs generalsekretær kaller det "en dødsdom".
Vil regjeringen ta til orde for en ekstrabevilgning til humanitær bistand i revidert nasjonalbudsjett, og ta internasjonalt lederskap for å sikre en ekstraordinær innsats for Jemen?

Begrunnelse

Mennesker i konflikt- og kriserammede områder, som allerede var blant verdens mest sårbare, har blitt særlig hardt rammet av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Restriksjoner, nedstenging og økonomisk nedgang har ført til at mange har mistet jobb og livsgrunnlag, blitt hjemløse og tvunget til å kutte antall måltider til familien. Mange vil ikke ha råd til å sende barna sine tilbake på skolen. Antallet mennesker med behov for humanitær hjelp har økt med 40 prosent, sammenlignet med før pandemien. Gapet mellom humanitære behov og tilgjengelige midler er større enn noensinne, samtidig som bistandsbudsjettene er under press i mange giverland.
En ekstraordinær bevilgning til humanitær bistand vil redde liv og møte akutte behov i de verste humanitære krisene. I flere av disse står befolkningen nå også i fare for å rammes av omfattende hungersnød, slik som i Jemen og Sør-Sudan. Uten en rask og betydelig økning i de humanitære bidragene til disse krisene, kan konsekvensene bli katastrofale.
Flyktninghjelpen har nylig bedt om at regjeringen bør vedta en ekstrabevilgning til humanitær bistand i revidert nasjonalbudsjett for 2021.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg deler fullt ut representantens bekymring for den humanitære situasjonen i Jemen, og for hvordan konflikten rammer sivilbefolkningen.

Den humanitære krisen i Jemen er menneskeskapt og skyldes krigen. I tillegg til betydelige humanitære bidrag, støtter Norge innsatsen til FNs spesialutsending for Jemen, Martin Griffiths, som arbeider for en fredelig løsning på konflikten. Støtten til FNs spesialutsending er både politisk og økonomisk. Norge har også dialog med ulike regionale aktører og parter i konflikten, for å forsøke å påvirke dem i positiv retning.

Jemen er en av de prioriterte landsituasjonene for Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd. Vi legger særlig vekt på konfliktløsning, humanitær tilgang for livreddende nødhjelp og beskyttelse av sivile, særlig barn og kvinner. Norge er en tydelig stemme i rådets månedlige konsultasjoner om Jemen.

På FNs humanitære giverkonferanse for Jemen 1. mars, annonserte Norge 200 mill. kroner til humanitær innsats i Jemen i år. I lys av de økte humanitære behovene annonserte vi fra norsk side et høyere beløp enn ved de to siste giverkonferansene. Som tidligere år vil vi sannsynligvis også bidra med ekstra midler fra det humanitære budsjettet senere på året til krisen i Jemen. Midlene kommer i tillegg til betydelig norsk kjernestøtte til humanitære FN-organisasjoner og den internasjonale Røde Kors-bevegelsen. Norge er dessuten en av de store giverne til FNs nødhjelpsfond, som bruker betydelige midler i Jemen.

Norge har i år økt kjernestøtten til Verdens matvareprogram (WFP) fra 300 til 800 mill. kroner og til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fra 380 til 680 mill. kroner. Økt kjernestøtte til disse organisasjonene bidrar til styrket respons på de mange humanitære utfordringene som har økt i omfang med koronapandemien, ikke minst knyttet til matusikkerhet og beskyttelse. Det gjelder også for den svært omfattende humanitære krisen i Jemen som representanten beskriver.

Jemen var det landet som mottok nest mest humanitær støtte fra Norge i fjor med 250 mill. kroner. Bare Syriakrisen var høyere prioritert. De norske humanitære organisasjonene er viktige partnere i Jemen og gjør en svært verdifull innsats der. Over 80 mill. kroner gikk til humanitær innsats i Jemen gjennom Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors og Redd Barna i 2020.

FN anslår at 235 millioner mennesker i verden vil ha behov for humanitær bistand i løpet av 2021. Det er en økning på 40 prosent fra i fjor. Det humanitære budsjettet er i år rekordhøyt med 6,3 mrd. kroner sammenliknet med 5,5 mrd. kroner i fjor. Det er en økning på 16,4 prosent.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 legges fram for Stortinget 11. mai.