Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2161 (2020-2021)
Innlevert: 08.05.2021
Sendt: 10.05.2021
Besvart: 20.05.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil regjeringen fordømme colombianske myndigheters voldsbruk mot de som nå demonstrerer i landet, og vurderer regjeringen det som hensiktsmessig å løfte menneskerettighetssituasjonen i landet ytterligere i internasjonale forum?

Begrunnelse

I Colombia har den siste uken vært preget av massive demonstrasjoner mot landets myndigheter. Den umiddelbare årsaken var regjeringens forslag til en ny skattereform, men siden har demonstrasjonsbølgen utviklet seg til en bred protest mot de store forskjellene i landet og den grunnleggende sosiale og sikkerhetsmessige utryggheten som preger det colombianske samfunnet, fem år etter inngåelsen av fredsavtalen mellom geriljaorganisasjonen FARC og myndighetene.
I løpet av de siste dagene har voldsbruken fra colombianske myndigheter i møte med demonstrantene eskalert. I skrivende stund er det rapportert om over 30 drepte, over tusen sårede og hundrevis av ulovlige arrestasjoner. I denne voldsbruken står de colombianske sikkerhetsstyrkene sentralt. Voldsbruken har også blitt oppmuntret av representanter for regjeringen og det største regjeringspartiet, som forsøker å fremstille legitim protest som terrorisme.
Den norske sammenslutningen Colombiaforum, som består av en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner med bredt engasjement i Colombia, kom 6.mai med en uttalelse der de fremhever mulige norske tiltak for å løfte den akutte situasjonen i landet, både internasjonalt og overfor colombianske myndigheter. De ber blant annet norske myndigheter vurdere å sette situasjonen på dagsordenen i FNs sikkerhetsråd, og et norsk engasjement for en uavhengig kommisjon for å etterforske voldsbruken og menneskerettighetsbruddene i landet.
Jeg merker meg at representanter for den norske regjeringen tidligere har uttrykt bekymring for situasjonen. Eskaleringen tilsier nå at norske myndighetene bør være tydeligere i sin beskjed til colombianske myndigheter, og bygge på det langvarige engasjementet Norge har i Colombia for fred og menneskerettigheter. Det er svært viktig at Norge konsekvent forsvarer retten til å demonstrere, og fordømmer staters forsøk på å kvele legitim protest.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Regjeringen var tidlig ute med å uttrykke vår sterke bekymring både for den spente situasjonen i Colombia og de mange drepte og skadde under demonstrasjonene de siste ukene. Informasjonen fra blant annet FNs høykommissær for menneskerettigheter om overdreven maktbruk fra sikkerhetsstyrkene er urovekkende. Vi har uttrykt sterk bekymring for voldsutøvelsen og understreket retten til fredelige demonstrasjoner. Vi har også fordømt den overdrevne maktbruken og vi har lagt vekt på at overgrep og drap i forbindelse med demonstrasjonene må etterforskes og at de skyldige må stilles til ansvar.

Det er nå viktig at situasjonen ikke eskalerer videre. Vi har fra norsk side utstrakt dialog med colombianske myndigheter om situasjonen i landet, både gjennom vår ambassade i Bogotá og gjennom Colombias ambassade i Oslo.

Utenriksdepartementet har også regelmessige møter med Colombiaforum. Vi setter pris på det brede engasjementet og viktige innspill. Denne samhandlingen er utvilsomt en styrke for vår totale innsats i Colombia. Den alvorlige situasjonen var temaet da politisk ledelse i Utenriksdepartementet møtte Colombiaforum 12. mai.

Internasjonal oppmerksomhet rundt sentrale menneskerettighetsutfordringer er viktig. I FNs sikkerhetsråd har Norge tatt opp situasjonen for menneskerettighetsforsvarere i Colombia og behovet for styrket innsats når det gjelder gjennomføringen av fredsavtalen. I FNs menneskerettighetsråd har vi også flere ganger, og senest i februar i år tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Colombia. Fra norsk side vil vi fortsette engasjementet for menneskerettigheter og bærekraftig fred i Colombia i internasjonale fora.