Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2413 (2020-2021)
Innlevert: 10.06.2021
Sendt: 10.06.2021
Besvart: 16.06.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): Hvor mye penger bruker Equinor på reklame og påvirkningsarbeid i Norge?

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Equinor er et internasjonalt teknologi- og energiselskap som opererer i konkurranse med andre. Markedsføring, reklame og kontakt med nasjonale myndigheter er en nødvendig del av selskapets virksomhet.

Departementet har i forbindelse med oppfølgingen av representanten Stoknes sitt spørsmål vært i kontakt med Equinor. Equinor opplyser at selskapet anser informasjon om den type kostnader representanten spør som bedriftsinterne, og at det ikke rapporterer på det detaljeringsnivået som følger av spørsmålet.

Statens eierskap utøves i tråd med selskapsrettens prinsipp om likebehandling av aksjeeiere. Det betyr at staten som eier ikke har krav på mer informasjon enn andre aksjeeiere.