Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2821 (2020-2021)
Innlevert: 15.08.2021
Sendt: 16.08.2021
Besvart: 23.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Vil kulturministeren påse at loven (ref. betalingsformidlingsforbudet) følges slik den var ment og at det ikke fattes vedtak mot at norske borgere kan overføre midler til sine egne lovlige kontoer/lommebøker i e-pengeforetak som faller inn under andre lovlige jurisdiksjoner enn den norske, og vil han informere kulturdepartementet og lotteritilsynet om feilaktige vedtak overfor selskaper som ikke tilbyr direkte transaksjoner mellom norske finansinstitusjoner og spillselskaper uten norsk lisens?

Begrunnelse

Ministeren har i skriftlig svar til meg slått fast at lotteritilsynet ikke har myndighet til å gjøre vedtak mot overføringer til egne bankkontoer og kontoer i e-pengeforetak i utlandet. Dette er borgerens egen juridisk eide konto.
Samtidig forsvarer han tilsynet og senere KUDs opprettholdelse av vedtak om at det ikke er tillat å føre penger fra en norsk finansinstitusjon til e-pengeforetaket MIR som har påklaget avgjørelsen og anket denne videre.
Begrunnelsen fra tilsynet, KUD og senere ministeren bunner i argumenter som at MIR er en betalingsløsning, noe de ikke er. Det redegjøres og i svaret:

"Dersom Lotteritilsynet skulle tillatt unntak for selskaper som velger tekniske løsninger som gjør det mer komplisert å skille ut transaksjoner knyttet til ulovlig pengespill aktivitet, ville dette åpne for en uthuling av betalingsformidlingsforbudet som Stortinget har vedtatt."

MIR Limited er en e-wallet og etter lovens forstand et e-pengeforetak. En konto hos MIR Limited fra deres løsning Muchbetter er etter lovens forstand å regne som en borgers egeneide konto, som faller under den jurisdiksjon som dens land tilhører.
En konto hos finansinstitusjonen MIR Ltd og andre e-wallets er derfor ikke «betalingsløsninger», og det faller dermed ikke under norsk lov å sperre borgeres tilgang til e-wallets med mindre e-walleten brukes som direkte link mellom norsk finansinstitusjon og et spillselskap uten norske tillatelse. Slike e-wallets blir av mange blir brukt til helt andre formål enn pengespill.
Jeg kan ikke se at det kan kalles uthuling av et forbud at norske borgere lovlig velger å overføre penger til egne kontoer eller e-lommebøker til e-pengeforetak i utlandet, som de senere etter eget ønske kan benytte lovlig slik de vil. Attpåtil vil vedtak mot slike overføringer samtidig være vedtak mot bruk som også ville vært lovlig i Norge, og det finnes (så vidt jeg har fått klarhet i gjennom mine spørsmål til ulike statsråden) ikke hjemmel i loven for å stoppe slike transaksjoner.
Det minnes også om at forskriften om betalingsformidlingsforbudet kun omfatter: "transaksjoner (…) fra foretak som formidler betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap". Transaksjonene som nordmenn selv foretar mellom konto/e-wallet i Norge og utland skjer ikke "på vegne" av noen andre.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Jeg vil så klart påse at loven følges slik den er ment. Som opplyst i svaret på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2712 er vedtak etter betalingsformidlingsforbudet rettet mot foretak som yter betalingstjenester i Norge. Forbudet gjelder betalingstransaksjoner til og fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, men også betalingstransaksjoner til og fra "andre foretak" som formidler betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge, jf. forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling § 4 andre ledd. "Andre foretak" kan også omfatte såkalte e-pengeforetak. Vedtak etter betalingsformidlingsforbudet er ikke til hinder for at e-pengeforetak driver annen lovlig virksomhet. Det er som nevnt i svaret på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2712 den næringsdrivende sitt ansvar å implementere løsninger som gjør det mulig å skille mellom lovlige og ulovlige pengetransaksjoner. Jeg er ikke kjent med at det er fattet feilaktige vedtak ovenfor norske banker og finansforetak.