Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2863 (2020-2021)
Innlevert: 23.08.2021
Sendt: 24.08.2021
Besvart: 01.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Situasjonen i Afghanistan er livsfarlig for mange. Ambassader er stengt ned. Per i dag finnes det ingen sikker og lovlig måte å komme seg til Europa for mennesker med beskyttelsesbehov. Faren for at personer på flukt havner i hendene til smuglere og blir ofre for menneskehandel, er stor. Hva gjør regjeringen for personer som tidligere har bistått norske styrker og ambassaden og deres familier for å få dem i trygghet, og hvor skal de henvende seg nå for å komme i kontakt med norske myndigheter?

Begrunnelse

Regjeringen åpnet i forrige uke for at flere personer som tidligere har jobbet ved ambassaden eller norske styrker i Afghanistan kan søke om å få komme til Norge. Justisministeren uttalte til NBT 16.8 at «Derimot finnes det grupper som ikke var dekket av 2015-instruksen. Det finnes også personer som har vært lokalt ansatte som av ulike grunner valgte å ikke søke i forbindelse med søknadsordningen i 2015. Disse gruppene kan bli behandlet nå i lys av den alvorlige situasjonen»

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Mange har de siste ukene stått i en svært krevende situasjon med evakuering av ulike grupper fra Kabul. Alle som var lokalt ansatte for Forsvaret ved avslutningen av Resolute Support Mission og lokalt ansatte ved ambassaden er nå evakuert til Norge med sine familier.

For tidligere ansatte for Forsvaret og ambassaden vil det bli etablert en søknadsordning som vil bygge på ordningen for Forsvarets tolker fra 2015. Det vil bli gitt en ny instruks om ordningen, herunder om kontaktpunkter. Som følge av situasjonen i Afghanistan må det påregnes at det vil være utfordringer med den praktiske gjennomføringen.