Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2898 (2020-2021)
Innlevert: 29.08.2021
Sendt: 30.08.2021
Besvart: 06.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Mener statsråden at å nekte nordmenn transaksjoner til egne kontoer/e-walleter i utenlandske pengeforetak som de norske borgerne selv styrer bruken av, er det samme som å stoppe bet.transaksjoner til/fra pengespill uten norsk tillatelse eller «andre foretak» som formidler slike transaksjoner på vegne av spilloperatører, og mener statsråden at det norske betalingsformidlingsforbudet også må følges av e-pengeforetak i andre land (ref. statsrådens sitat om «næringsdrivende sitt ansvar" som er gjengitt nederst i begrunnelsen under)?

Begrunnelse

Gjennom svar på ulike spørsmål fra meg har statsråden slatt fast at lotteritilsynet ikke har myndighet til å gjøre vedtak mot overføringer til egne bankkontoer og kontoer i e-pengeforetak i utlandet.
Han sier for øvrig at vedtak etter betalingsformidlingsforbudet gjelder betalingstjenester i Norge og at forbudet gjelder betalingstransaksjoner til og fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, men også betalingstransaksjoner til og fra "andre foretak" som formidler betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge.
I forrige spørsmål tok jeg opp vedtaket mot MIR Limited. Som følge av dette vedtaket nektes nordmenn å overføre penger til sine egne e-walleter i et utenlandsk e-pengeforetak. Dette e-pengeforetaket er ikke et foretak som formidler betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap, men en e-wallet løsning hvor kontoeierne selv kan bruke sin penger til mange ulike formål, avhengig av eget ønske (slik som en alminnelig bankkonto).
Statsråden skriver også til meg at: «næringsdrivende sitt ansvar å implementere løsninger som gjør det mulig å skille mellom lovlige og ulovlige pengetransaksjoner.»

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Som nevnt i svaret på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2712 og nr. 2821 er pålegg om å stanse betalingstransaksjoner i tilknytning til ulovlige pengespill rettet mot foretak som yter betalingstjenester i Norge, typisk norske banker. E-pengeforetak som ønsker å formidle transaksjoner på vegne av kunder hos norske banker, må forholde seg til regelverket som de norske bankene er underlagt. Selskap som bevisst formidler betalingstransaksjoner i strid med norsk lovgivning, og som ikke implementerer løsninger som gjør det mulig å skille mellom lovlige og ulovlige pengetransaksjoner, vil det naturligvis kunne være problemer med å benytte. Jeg vil derfor råde nordmenn som ønsker å benytte tredjeparts betalingsformidlingstjenester til å benytte aktører som har valgt å respektere det norske regelverket og som utelukkende formidler betaling i tilknytning til lovlige tjenester.