Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:16 (2021-2022)
Innlevert: 11.10.2021
Sendt: 11.10.2021
Besvart: 18.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): I lys av dette, kan Norge på samme måte ensidig begrense bruken av NordLink-kabelen slik Tyskland har gjort det, for å unngå uønsket prisstigning i Norge?

Begrunnelse

Tyskland har valgt å strupe kapasiteten i NordLink-kabelen fram mot 2026, begrunnet med at det er begrensninger i strømnettet på tysk side. Statnett skriver i en pressemelding publisert 01.09.2020 om NordLink at:

«Vi er grunnleggende skuffet over at minimumsnivået er såpass lavt, men dette er dessverre utenfor Statnetts kontroll.»

Tyskland styrer, gjennom Tennet, kabelbruken for å påvirke eget marked. I Europower 23.09.2021 sier en representant for Statnett at:

«Tennet reduserer ofte sin importkapasitet på grunn av overføringsbegrensinger i det innenlandske tyske nettet. Disse kapasitetsreduksjonene avhenger av prognosert vindkraftproduksjon nord i Tyskland, og vil derfor variere mye.»

Kilder:
https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/gradvis-okning-av-minimumskapasitet-pa-nordlink/
https://www.europower-energi.no/nett/sa-ofte-strupes-utenlandskablene/2-1-1071860

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Tilgang på ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Det følger av Hurdalsplattformen at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Derfor heter det også i Hurdalsplattformen at regjeringen vil utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri.

Statnett som systemansvarlig setter til enhver tid den kapasiteten på utenlandsforbindelsene som er forsvarlig ut fra driften av nettet i Norge. For eksempel kan det i perioder være redusert kapasitet på utenlandsforbindelsene som følge av kapasitetsbegrensninger i det innenlandske nettet. Nivået på kraftprisen er ikke en faktor som spiller inn på Statnetts vurdering av hva som er driftsmessig forsvarlig for nettet.

I den delen av Tyskland hvor NordLink-kabelen er tilknyttet, er det tyske TenneT som er systemansvarlig og vurderer hva som er driftsmessig forsvarlig for nettet. De tyske begrensningene på NordLink er begrunnet med nettmessige forhold i Tyskland, ikke nivået på kraftprisen.

Det er store overføringsbegrensninger i nettet internt i Tyskland, og derfor er det tidvis begrensninger i hvor mye kraft det tyske nettet kan håndtere å motta utenfra. Det er forventet perioder med begrensninger på Tysklands utenlandsforbindelser, inkludert NordLink. Tyske nettforsterkninger er planlagt ferdigstilt i 2028, men har blitt utsatt flere ganger. Med bakgrunn i EU-regelverk skal Tyskland trappe opp minimum tilgjengelig kapasitet på utenlandsforbindelsene til 70 prosent innen 2026. For NordLink er minimumskapasiteten 14 prosent i 2021. I praksis forventes det imidlertid at det i de fleste timer vil være mer kapasitet tilgjengelig. Det er hovedsakelig i perioder med eksport fra Norge, samtidig som det er høy produksjon fra vind- og solkraft i nord-Tyskland, at det forventes begrensninger. For import til Norge ventes det ikke begrensninger i samme grad.

Dersom Norge skulle begrense handelen over utenlandsforbindelsene i et forsøk på å påvirke kraftprisen, vil det være i strid med våre forpliktelser, og vi ville blant annet risikert at vi ikke er sikret tilgang på import av kraft når vi virkelig trenger det.