Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:195 (2021-2022)
Innlevert: 29.10.2021
Sendt: 01.11.2021
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 09.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): I lys av de høye strømprisene, kan finansministeren garantere at regjeringen setter all pågående og planlagt elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land på vent?

Begrunnelse

Strømprisene har over tid vært rekordhøye i store deler av Norge. Olje- og energidepartementet har tidligere bekreftet at elektrifisering av sokkelen med strøm fra land vil øke strømkostnadene. Samtidig foreligger det ingen dokumentasjon på at tiltaket reduserer globale utslipp.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Regjeringen vil at norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten skal ned, og i Hurdalsplattformen sier vi at vi i samarbeid med næringen skal sørge for at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050. Økt bruk av kraft fra land er nødvendig for å nå målene.

Samtidig følger det av Hurdalsplattformen at vi vil sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet, og at vi vil sørge for at staten bl.a. tar et ansvar for at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet. NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse fra 2021 viser at selv om Norge går igjennom en omfattende elektrifisering vil vi ha et overskudd av kraft i 2025, 2030 og 2040.

Den norske kraftprisen varierer i stor grad fra år til år. I fjor var kraftprisen rekordlav, mens kraftprisen i år er uvanlig høy. Med en kraftforsyning basert på fornybar energi vil de løpende strømprisene påvirkes av været, men også av forholdene i landene vi handler kraft med. Rekordhøye priser på kull, gass og CO2-kvoter i Europa har særlig bidratt til å øke strømprisen i Norge. I tillegg har kraftprisene økt som følge av tørt vær og lav magasinfylling i deler av Norge. Disse forholdene påvirker strømprisene uavhengig av elektrifiseringen i Norge.