Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:236 (2021-2022)
Innlevert: 01.11.2021
Sendt: 02.11.2021
Besvart: 08.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hva vil regjeringen gjøre for å ferdigstille veterinærbygget på Veterinærhøgskolen på Ås?

Begrunnelse

Rektor på NMBU Curt Rice uttalte nylig at det ville være tidenes skandale om en investering på over 9 milliarder kroner strander fordi regjeringen ikke finner 50 millioner kroner til ferdigstillelse av veterinærbygget. I veterinærbygget skal det blant annet forskes på smitte mellom dyr, men også smittespredning fra dyr til mennesker. Dette er en høyaktuell problemstilling og viktig at det forskes på for å kunne avdekke og stanse utbrudd som covid 19.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg deler representant Wikborg sin oppfatning om at NMBU, sammen med Veterinærinstituttet, har et viktig samfunnsoppdrag innenfor forebygging av smitte mellom dyr og mellom dyr og mennesker.
Regjeringen mener det er viktig at oppføringen av det nye veterinærbygget avsluttes på en god måte. I tilleggsnummeret til Prop. 1 S (2021-2022) er det derfor foreslått å øke kostnadsrammen til prosjektet med 75 mill. kroner.