Skriftlig spørsmål fra Tina Bru (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:460 (2021-2022)
Innlevert: 24.11.2021
Sendt: 24.11.2021
Besvart: 30.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Tina Bru (H)

Spørsmål

Tina Bru (H): Stemmer finansminister Vedum sin påstand i Stortingets spørretime 24. november 2021 om at det blir «billigere barnehage for alle» med regjeringens forslag til redusert makspris?

Begrunnelse

I tilleggsproposisjonen, Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022), foreslår regjeringen Støre å redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehage for alle. Foreldre med lav inntekt kan imidlertid allerede være omfattet av moderasjonsordningen som ble innført av regjeringen Solberg, og derfor ikke få noen nytte av forslaget.
Som svar på budsjettspørsmål 126 fra Høyres finansfraksjon 11.11.2021, skriver Finansdepartementet at: ”Kunnskapsdepartementet anslår at 41 000 husholdninger ikke vil få rett til lavere foreldrebetaling som følge av forslaget om å redusere maksimalprisen til 3 050 kroner.”
I lys av dette ber jeg statsråden besvare om finansministerens påstand i spørretimen er korrekt eller ikke.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Regjeringen vil at flere barn skal gå i barnehagen, og at barnehagen skal være en fullverdig del av utdanningssystemet. Da blir det feil om foreldre skal betale urimelig mye for en barnehageplass når resten av utdanningsløpet er tilnærmet gratis.
Under den forrige regjeringen økte maksprisen i barnehagen nominelt fra 2 330 kroner per måned til 3 315 kroner per måned, altså med 985 kroner. For å gjøre barnehagetilbudet mer tilgjengelig og billigere, må vi sette ned maksimalprisen. I Prop 1. S Tillegg 1 (2021-2022) har vi derfor foreslått å redusere maksimalprisen til 3 050 kroner per måned fra 1. august 2022. Om lag 80 prosent av foreldrene betaler i dag maksimalpris for barnehagetilbudet. Reduksjonen innebærer at disse foreldrene vil spare minst 2 900 kroner i året. For familier med flere barn i barnehagen blir reduksjonen enda større.
Familier med lavest inntekt har allerede har rett til moderasjon i henhold til de nasjonale moderasjonsordningene. Noen av disse vil også betale mindre enn de gjør i dag når maksprisen reduseres. Lavere makspris er imidlertid kun ett av flere grep vi vil gjøre for å sikre billigere barnehage for alle. I Hurdalsplattformen har vi varslet at vi skal sette i gang med en gjennomgang og forbedring av de behovsprøvde moderasjonsordningene. Vi har også varslet at vi på sikt vil gjøre barnehagen gratis fra tredje barn en familie har som går i barnehagen samtidig.