Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:877 (2021-2022)
Innlevert: 11.01.2022
Sendt: 12.01.2022
Besvart: 17.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mahmoud Farahmand (H)

Spørsmål

Mahmoud Farahmand (H): I lys av informasjon som har fremkommet i flere NRK-reportasjer om attentatforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i 1993 vil statsråden ta initiativ til en granskning av politiets etterforskningen i nevnt sak?

Begrunnelse

14. februar 1989 avholde Irans åndelige leder ayatolla Khomeini en radiotale der han avsa en dødsdom over forfatteren av Sataniske vers, hans forleggere og oversettere.
I oktober 1993 ble den norske forleggeren av Sataniske vers, William Nygaard, skutt og forsøkt drept utenfor huset sitt i Oslo.
I NRKs nokså omfattende artikkelserie om denne saken fremkommer det at Oslopolitiet etter halvannet år reduserte innsatsen i etterforskningen, Kripos ble engasjert for å systematisere etterforskningsdokumentene. Etter dette arbeidet ga Kripos noen klare råd om veien videre, disse rådene ser ikke ut til å ha blitt fulgt opp. I 2007 valgte Oslo politidistrikt å henlegge saken, men i 2009 ba daværende Riksadvokat t Tor-Axel Busch om at saken skulle gjenopptas. I 2018 ble det tatt ut siktelse mot to navngitte mistenkte med klare tilknytninger til Iran og iranske proxyer. Disse er fortsatt ikke ettersøkt internasjonalt.
Saken har vært etterforsket i 28 år, ved flere anledninger har saken møtt på hindringer, eller blitt tilsidesatt.
Drapsforsøket på William Nygaard er det klareste angrepet på en sentral samfunnsverdi i Norge, og etterforskningen av saken er av stor interesse både for offeret og ikke minst for ytringsfriheten.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Attentatet mot William Nygaard er en svært alvorlig straffesak som fortsatt er under etterforskning. Det ble tatt ut siktelser høsten 2018 mot flere personer som, etter det departementet har forstått, ikke oppholder seg i Norge.

I mitt svar på spørsmål nr. 422 til stortingsrepresentant Guri Melby i november 2021, forsikret jeg at Justis- og beredskapsdepartementet, i tråd med gjeldende regelverk og praksis, vil være beredt til å fremme de anmodninger om internasjonal rettslig bistand som måtte bli besluttet av påtalemyndigheten.

Det har gjennom årene blitt fremført til dels alvorlig kritikk fra flere hold av ulike sider ved etterforskningen, og saken har da også blitt vurdert av påtalemyndigheten flere ganger. Det er nå over 28 år siden drapsforsøket fant sted. Verdien av en granskning av politiets etterforsking, fremstår som usikker.

Jeg ser det ikke som aktuelt å iverksette en granskning av en pågående straffesak der det fremdeles arbeides med sikte på en oppklaring.